Ambulancia jednodňovej chirurgie

Lekári

MUDr. Demeter Michal, PhD. | MUDr. Horáková Marta, PhD. | MUDr. Lietava Peter | MUDr. Palenčíková Katarína | MUDr. Baláž Dušan

Sestry

Vaňková Marcela, dipl. sestra | Mgr. Špidusová Anna | Mgr. Vnučáková Gabriela | Rovňáková Jana, dipl. sestra | Smrčiaková Eva, dipl. sestra

Počet ošetrení za rok: 211

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 8:00 — 13:00

Výkon endoskopických zákrokov v celkovej anestézii, endoskopické polypektómie, endoskopické mukozálne resekcie a argón plazma koagulácie.