Pedagogická činnosť

Klinika zaisťuje pregraduálnu výučbu vnútorného lekárstva so špecializáciou na gastroenterológiu, hepatológiu, intenzívnu starostlivosť, výučbu propedeutiky a predštátnicovú prípravu študentov v rozsahu danom študijným programom Jesseniovej lekárskej fakulty v slovenskom a anglickom jazyku. Osobitnou súčasťou výučby je zabezpečenie povinnej letnej praxe pre domácich i zahraničných študentov v odbore všeobecné lekárstvo. Na pracovisku prebieha pregraduálna i postgraduálna príprava poslucháčov a absolventov Ústavu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK.

Klinika má akreditáciu pre odbor gastroenterológia a podieľa sa na postgraduálnom vzdelávaní v spolupráci so Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského.

Klinika zaisťuje postgraduálnu prípravu v špecializačnom odbore Gastroenterológia s Európskou akreditáciou na vykonanie špecializačnej skúšky. Do špecializačnej prípravy je prihlásených 17 absolventov (najviac na Slovensku). Špecializačnú skúšku už úspešne absolvovali 2 lekári. V roku 2016 je prihlásených na špecializačnú skúšku 5 lekárov.

Klinika zaisťuje aj vedecko pedagogickú postgraduálnu prípravu v rámci doktorandského štúdia a to formou interného aj externého štúdia. Garantom je prof. Rudolf Hyrdel. Doktorandské štúdium na našej klinike úspešne ukončilo už 9 doktorandov.  V súčasnosti sú v príprave ďalší traja doktorandi.