ERCP pracovisko

Lekári

MUDr. Demeter Michal, PhD. | MUDr. Uhrík Peter, PhD.

Sestry

Vaňková Marcela, dipl. sestra | Mgr. Špidusová Anna | Mgr. Poliaková Jana | Rovňáková Jana, dipl. sestra | Mačičiaková Mária | Mgr. Pernišová Xenia

Neakútne objednávky po 13:00. Akútne vyšetrenia kedykoľvek.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 8:00 — 13:00

Pracovisko vykonáva endoskopickú retrográdnu cholangiopankreatikografiu (ERCP), terapeutické výkony na žlčových cestách, pankrease, extrakcie kameňov, dilatácie a drenáže stenóz (plastovými aj metalickými stentami), odber vzoriek na histologické vyšetrenie a odber cytologického materiálu kefkovými stermi.