Diagnostika

Rozsah tu uvedený nepokrýva celé spektrum realizovaných vyšetrení na našej klinike. Všetky postupy sú uspôsobené potrebám pacientov a sú o nich včas a náležite informovaní.