Špecializované vyšetrenia

Vzhľadom ku skutočnosti, že sme celoštátnym centrom pre diagnostiku a liečbu  rezistentných peptických vredov a neuroendokrinných nádorov, vykonávame na klinike vyšetrenia žalúdočnej sekrécie (bazálna sekrécia a sekrécia po stimulácii inzulínom alebo vápnikom), odbery krvi na stanovenie hladín gastrointestinálnych hormónov (gastrín, inzulín a c-peptid) ako aj hladín onkomarkerov neuroendokrinných nádorov (Chromogranín A - CgA, neuron špecifická enoláza – NSE), vyšetrenia 24 hodinových  vzoriek moču na odpad kyseliny 5-hydroxyindoloctovej - 5-HIOK. Všetky tieto vyšetrenie sa realizujú ráno, po celonočnom hladovaní, po 1 týždňovom vysadení antisekrečnej liečby blokátorov protónovej pumpy (PPI) a v prípade zberu moču na 5-HIOK aj po špeciálnej diéte s vysadením potravín a liekov, ktoré túto hladinu ovplyvňujú.

Okrem uvedeného v spolupráci s Klinikou nukleárnej medicíny UNM, prijímame pacientov na špeciálne celotelové zobrazovacie vyšetrenie pomocou označeného somatostatínu „Octreoscan“, ktoré je schopné zobraziť neuroendokrinné nádory a aj ich prípadné metastázy v celom tele.

V prípade závažného klinického podozrenia na neuroendokrinný nádor, pri pozitívnych hodnotách gastrointestinálnych hormónov, onkomarkerov a negatívnych zobrazovacích metódach (USG, CT, MR a PET-CT), máme možnosť nádor lokalizovať v spolupráci s Klinikou radiodiagnostiky UNM, pomocou selektívneho intraarteriálneho kalciového testu. Tento test  sme zaviedli do  lokalizačnej diagnostiky neuroendokrinných nádorov ako 1. pracovisko v Európe v roku 1990.

Všeobecné pokyny pre pacienta pred videoendoskopickými vyšetreniami:

Pacient objednaný na videoendoskopické vyšetrenie (EGDS, kolonoskopia, ERCP) je poučený ošetrujúcim lekárom o spôsobe a priebehu vyšetrenia, jeho potreby a možných komplikáciách. Následne je pacient vyzvaný ku podpísaniu informovaného súhlasu (podrobné pučenie o vyšetrení, jeho potrebe a komplikáciách) s daným vyšetrením. Pred videoendoskopickými vyšetreniami s možnosťou diagnostických odberov bioptických vzoriek, alebo s možnosťou terapeutických výkonov (popísané v časti operačné zákroky) je potrebné vyšetrenie z krvi akými sú krvný obraz s počtom krvných doštičiek, zrážacích faktorov, krvnej skupiny prípadne kompatibility s krvou darcov. Vyšetrenia nesmú byť staršie ako 7 dní. V prípade pacientov užívajúcich lieky proti zrážaniu krvi (antiagreganciá – anopyrín, clopidogrel, preasugrel, tikagrelor, ticlopidín; antikoagulanciá – warfarin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, LMWH – nízkomolekulárny heparín – dalteparin, enoxaparin, nadroparín; sulodexid) je potrebné cestou ošetrujúceho kardiológa, alebo hematológa, podľa druhu zákroku a indikácie na uźívanie preparátov, túto liečbu upraviť alebo vysadiť. V prípade nízkomolekulárneho heparínu (LMWH) so štandardnou dĺžkou účinku sa posledná dávka podáva večer pred vyšetrením.

Príprava pred esofagogastroduodenoskopiou (EGDS)

Výkon sa optimálne realizuje po minimálne 8-12 hodinovom lačnení. Ak je výkon plánovaný na popoludňajšiu hodinu sú prípustné ľahšie raňajky jedlo (biele pečivo, čaj, jogurt) u starších pacientov je vhodnejšia len tekutá strava, platí však minimálna doba lačnenie 6-7 hodín. V oboch prípadoch platí že minimálne 4 hodiny pred vyšetrením sa nesmú prijímať ani tekutiny.

Upozornenie: Dôležité je upozorniť lekára: o tom, aké užívate lieky. Lieky ovplyvňujúce krvácanie (antiagreganciá – anopyrín, clopidogrel, preasugrel, tikagrelor, ticlopidín; antikoagulanciá – warfarin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, LMWH – nízkomolekulárny heparín – dalteparin, enoxaparin, nadroparín; sulodexid), prípadne kedy boli vysadené. Rovnako je potrebné upozorniť lekára ak ste diabetik alebo trpíte infekčným ochorením

Po štandardnom výkone je odporučené 1 hodinu nejesť a nepiť v prípade špecifických, alebo komplikovaných výkonov sa dĺžka lačnenia prispôsobuje individuálne a je na ňu pacient včas upozornený. V deň vyšetrenia obmedziť fyzickú námahu. Pri bolestiach brucha, nafúknutí, zástave vetrov, stolice alebo iných ťažkostiach (vracanie, nevoľnosť, krvácanie pri vracaní, tmavá – čierna stolica, triaška) treba ihneď informovať ošetrujúci personál.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_1_EGDS

Príprava pred videoendoskopickou ultrasonografiou (EUS)

Príprava na vyšetrenie je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou vyššie. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia a je preto potrebné prísť na vyšetrenie v sprievode blízkej osoby a zabezpečiť s i odvoz. 

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_2_EUS

Príprava pred endoskopickou retrográdnou cholangiopankreatikografiou (ERCP)

Príprava na vyšetrenie je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou vyššie. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia a je preto potrebné prísť na vyšetrenie v sprievode blízkej osoby a zabezpečiť s i odvoz. Vo zvlášť obťažných prípadoch môže byt pri zákroku použitá aj celková anestézia. 

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_6_ERCP.

Príprava pred ultrasonografiou (USG)

Vyšetrenie sa vykonáva po 12 hodinovom lačnení, dlhodobú medikáciu je možné užiť a zapiť malým množstvom tekutiny bez obmedzenia. Zlepšiť kvalitu vyšetrenia môžete vynechaním strukovín alebo potravín ktoré u Vás vyvolávajú nadmernú plynatosť minimálne 48 hod. pred vyšetrením a deň pred vyšetrení dodržať pitný režim v zmysle dostatočného príjmu tekutín. V prípade že je vyšetrenie realizované v neskorších dopoludňajších hodinách je prípustný príjem čírych tekutín maximálne do 2 hodín pred vyšetrením.

Príprava pred kolonoskopiou (kolono)

Pred samotným vyšetrením je potrebné vykonať prípravu na vyčistenie hrubého čreva (prípravok na prípravu určí lekár a vypíše Vám recept). 3 – 5 dní pred vyšetrením je potrebné  vynechať z jedálnička potraviny zanechávajúce v čreve hrubé zostatky, zrná, či šupky (hrozno ani iné bobuľovité, kôstkovité ovocie, kiwi, celozrnné pečivo, paprika, paradajka, mäso...).

Podľa pužitého prípravku postupujte nasledovne (uvedené dva prípravky u nás používané najčastejšie):

Makrogol: 24hodín pred vyšetrením (brať do úvahy celý deň pred nadchádzajúcim vyšetrením) na raňajky len tekutiny (napr.: možný masový vývar atď.), dopoludnia piť viacej tekutín ako obvykle (minimálne 1 liter), na obed už len číre tekutiny (čistý vývar, bujón, nie káva, nie mlieko), poobede už nekonzumovať žiadne jedlo, len číre bezfarebné tekutiny.

  • vlastná príprava roztokom sa delí na 2 dávky: deň pred vyšetrením vypiť 3 vrecká, každé rozpustené v 1 litri vody od 13:00 – 16:00 hod, rýchlosťou jeden liter za hodinu,  okrem toho je potrebné ešte prijímanie čírych tekutín podľa tolerancie.
  • v deň vyšetrenia ráno pred výkonom o 6:00 podať 4. vrecko rozpustené v 1 l vody, treba však zohľadniť hodinu vyšetrenia pretože podávanie prípravku sa musí ukončiť 3–4 hodiny pred výkonom.
  • príprava je dostatočná, ak ku koncu prípravy z konečníka už neodchádza formovaná stolica, ale len hnedá alebo najlepšie len žltkastá tekutina
  • ráno možno užiť lieky na srdce a tlak
  • inak je potrebné v deň vyšetrenia dodržiavať lačnenie, možno však piť čistú vodu, nie však menej ako 3 hodiny pred vyšetrením.

Pikosíran sodný: : 24hodín pred vyšetrením (brať do úvahy celý deň pred nadchádzajúcim vyšetrením) na raňajky len tekutiny (napr.: možný masový vývar atď.), dopoludnia piť viacej tekutín ako obvykle (minimálne 1 liter), na obed už len číre tekutiny (čistý vývar, bujón, nie káva, nie mlieko), poobede už nekonzumovať žiadne jedlo, len číre bezfarebné tekutiny.

  • o 13:00hod užiť prvé vrecko (miešajte 2-3 min. v 150ml vody, kým sa prášok úplne nerozpustí). Po vypití prípravku odporúčame piť čistú vodu, jablkovú šťavu, bujón, v celkovom množstve 1,5-2 litre do užitia druhého vrecka. Prípravok začína účinkovať po 1-3 hodinách Nezabudnite, že po užití prípravku budete potrebovať toaletu. O 6-8 hodín neskôr celý postup zopakujete s druhým vrecko, (nezabudnite opäť vypiť  1,5-2 litra tekutín.). Celý deň je okrem toho povolené piť číre tekutiny, čistý bujón, aj jablkovú šťavu (nie dreň). Nepite kávu - farbí črevnú sliznicu.
  • za dobre pripraveného Vás môžeme považovať vtedy, ak ku koncu prípravy z konečníka už neodchádza formovaná stolica, ale len svetlá - hnedá alebo žltkastá tekutina. - v deň vyšetrenia je povinné lačnenie, číre tekutiny je možné prijímať maximálne do 3 hodín pred plánovaným vyšetrením.
  • v prípade, že je vyšetrenie naplánované v obedňajších, alebo popoludňajších hodinách, druhé vrecko prípravku vypite až ráno v deň vyšetrenia, ale podávanie prípravku sa musí ukončiť 3–4 hodiny pred výkonom
  • ráno môžete užiť lieky na srdce a tlak, inak nalačno, môžete piť malé množstvo čistej vody

Upozornenie: Dôležité je upozorniť lekára: o tom, aké užívate lieky. Lieky ovplyvňujúce krvácanie (antiagreganciá – anopyrín, clopidogrel, preasugrel, tikagrelor, ticlopidín; antikoagulanciá – warfarin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, LMWH – nízkomolekulárny heparín – dalteparin, enoxaparin, nadroparín; sulodexid), prípadne kedy boli vysadené. Rovnako je potrebné upozorniť lekára ak ste diabetik alebo trpíte infekčným ochorením. Je potrebné priniesť výsledky vyšetrenia krvného obrazu a zrážacích testov, nie starších ako 7 dní - viď. Všeobecné pokyny pre pacienta pred videoendoskopickými vyšetreniami uvedené vyššie.

Po špecifických, alebo komplikovaných výkonoch môže pokračovať lačnenie, alebo je upravený diétny režim, dĺžka lačnenia sa prispôsobuje individuálne a je na ňu pacient včas upozornený. V deň vyšetrenia obmedziť fyzickú námahu. Pri bolestiach brucha, nafúknutí, zástave vetrov, stolice alebo iných ťažkostiach (vracanie, nevoľnosť, krvácanie pri vracaní, tmavá – čierna stolica, triaška) treba ihneď informovať ošetrujúci personál alebo vyhľadať lekára ak sa zákrok realizuje ambulantne. Pri podaní niektorých liekov počas vyšetrenia (budete upozornený) je obmedzená možnosť viesť motorové vozidlo na 24 hodín a nevykonávať činnosť, vyžadujúcu zvýšenú pozornosť

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_4_kolono

Príprava pred videoendoskopickým vyšetrením v celkovej anestézii

K videoendoskopickému vyšetreniu v celkovej anestézii je potrebné individuálna príprava (zväčša zhodná s prípravou uvedenou vyššie + individuálne odporúčané lieky), interné a  anestéziologické vyšetrenie (cestou praktického lekára), podľa ktorých je podaná samotná predzákroková  príprava, je nutné aby si pacient interný a anestéziologický nález priniesol so sebou. Pred zákrokom v celkovej anestézii je nutné minimálne 6hodinové lačnenie v individuálnych prípadoch až 12 hodinové. Na rozdiel od predchádzajúcich príprav nesmie pacient počas 6-tich hodím pred vyšetrením v celkovej anestézii prijímať ani tekutiny. V prípade, že ide o ambulantne realizované vyšetrenie, je potrebné zabezpečiť si sprievod a odvoz.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_5_anestézia

Príprava pred proktoskopiou, rektoskopiou alebo rektosigmoskopiou (RS)

Pred samotným vyšetrením je potrebné vykonať prípravu na vyčistenie časti hrubého čreva očistnou klyzmou (prípravok na prípravu určí lekár alebo lekárnik). 3 – 5 dní pred vyšetrením je potrebné  vynechať z jedálnička potraviny zanechávajúce v čreve hrubé zostatky, zrná, či šupky (hrozno ani iné bobuľovité, kôstkovité ovocie, kiwi, celozrnné pečivo, paprika, paradajka, ). Podľa použitého prípravku postupujte nasledovne:  V polohe na ľavom boku s pravou dolnou končatinou ohnutou do pravého uhlu do konečníka aplikujete  rektálnu rúrku asi 6–8 cm hlboko, musíme počítať s odchodom plynov. Rektálnu rúrku spojíte s hadicou irigátoru a pozvoľna vpúšťate tekutinu. Tekutinu podávate pomaly, prerušovane. Ak máte silné nutkanie na stolicu, podávanie tekutiny na chvíli prerušíte. Než vytečie z irigátoru všetka voda, prerušíte hadici peánom alebo zavretím kohútiku. Vytiahnete rektálnu. Tekutinu sa snažte v sebe udržať čo najdlhšie (cca 20min). Klystír aplikujte večer a ráno pred vyšetrením.

Upozornenie: Dôležité je upozorniť lekára: o tom, aké užívate lieky. Lieky ovplyvňujúce krvácanie (antiagreganciá – anopyrín, clopidogrel, preasugrel, tikagrelor, ticlopidín; antikoagulanciá – warfarin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, LMWH – nízkomolekulárny heparín – dalteparin, enoxaparin, nadroparín; sulodexid), prípadne kedy boli vysadené. Rovnako je potrebné upozorniť lekára ak ste diabetik alebo trpíte infekčným ochorením. Je potrebné priniesť výsledky vyšetrenia krvného obrazu a zrážacích testov, nie starších ako 7 dní.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_3_RS

Príprava pred transrektálnou ultrasonografiou (TRUS)

Je zhodná s prípravou na RS vyšetrenie uvedené vyššie avšak nie je potrebná úprava dlhodobej liečby ani liekov ovplyvňujúcich zrážanie krvi.