Mamografické pracovisko

Pacienti sa môžu informovať o termín na jednotlivé vyšetrenia v pracovný deň od 7:30 hod. do 13:30 hod. so žiadankou na vyšetrenie od odosielajúceho lekára, telefonicky neobjednávame.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 10:00 — 12:00

Na mamografickom pracovisku realizujeme mamografické vyšetrenia, sonografické vyšetrenia prsníkov, predoperačné zavedenia vodiča do nehmatnej lézie, bioptické výkony s použitím vákuového mamotómu.