Pedagogická činnosť

  • Pregraduálna výuka rádiológie študentov JLFUK v slovenskom jazyku v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo.
  • Pregraduálna výuka rádiológie študentov JLFUK v anglickom jazyku v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo.
  • Pregraduálna výuka rádiológie študentov JLFUK v slovenskom jazyku v štúdijnom odbore zubné lekárstvo.
  • Stáže zahraničných študentov na našej klinike – ERAZMUS.
  • Postgraduálne stáže.