Pracovisko magnetickej rezonancie (MR)

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 14:00

Objednávanie formou zaslania MR žiadanky alebo osobne, telefonicky len pre akútne stavy s ohrozením vitálnych funkcií a polytraumy.

Magnetická rezonancia (MR) je zobrazovacia metóda, ktorá využíva na vytvorenie obrazu magnetické pole a rádiové vlny bez použitia radiačného žiarenia (na rozdiel od CT, klasického RTG alebo nukleárnej medicíny).

Na  MR pracovisku sa vyšetrujú dospelí aj detskí pacienti, v prípade potreby aj v anestéze. Okrem diagnostiky ochorení CNS, krku, chrbtice, brucha, panvy a muskuloskeletálneho systému sa realizujú  MR vyšetrenia mozgových ciev a ciev v oblasti brucha a panvy, MR spektroskopické vyšetrenia.