Liečba

Dominantným zameraním pracoviska sú neurointervencie.

Endovaskulárna liečba mozgových aneuryziem

Aneuryzma (výduť) je lokálne rozšírenie tepny, ktoré je vysoko rizikové z prasknutia a vnútrolebečného krvácania, ktoré môže viesť až k úmrtiu pacienta. Krvácanie obvykle vzniká pri námahe a spôsobuje silnú bolesť hlavy.

Cieľom liečby aneuryzmy mozgovej tepny je zabrániť jej prasknutiu a krvácaniu. Vnútro cievna (endovaskulárna) liečba je vykonávaná katétrom zavedeným cez tepnu, najčastejšie v slabine. Pri výkone sa do vaku aneuryzmy zavedie mikrokatéter (jemná hadička) a vak aneuryzmy sa vyplní platinovými špirálami. Pri širokom spojení vaku aneuryzmy s materskou tepnou je potrebná implantácia stentu (výstuže), ktorý zachováva priesvit tepny a bráni uvoľneniu špirál do materskej tepny; prípadne sa aneuryzma ošetrí iba stentom. 

Vnútro cievna liečba piálnej arteriovenóznej cievnej malformácie (AVM) a durálnej arteriovenóznej fistuly (AVF)

AVM - arteriovenózna malformácia je spleť abnormálne prepojených tepien a žíl. Arteriovenózna fistula (AVF) je taktiež variantou abnormálneho spojenia medzi tepnou a žilou. U oboch dochádza k vzostupu tlaku na žilovej strane s rizikom ruptúry (prasknutia) a vnútrolebečného krvácania. Cieľom liečby AVM/AVF je predovšetkým znížiť riziko krvácania. Endovaskulárna liečba spočíva v zavedení tenkého katétra (hadičky) vpichom cez tepnu alebo žilu, najčastejšie v mieste slabiny. Týmto katétrom sa do AVM obvykle aplikuje špeciálne lepidlo. Embolizácia môže byť jedinou metódou liečby, alebo môže byť nasledovaná chirurgickou alebo radiačnou liečbou. Obvykle je nutné embolizáciu rozdeliť do viacerých sedení. Dĺžka procedúry je individuálna, závisí od veľkosti patologickej štruktúry.

Vnútro cievna liečba zúženia krčnej tepny

Cievna mozgová príhoda (CMP) je treťou najčastejšou príčinou smrti a súčasne najčastejšou príčinou ťažkej invalidity. Najčastejšou príčinou CMP je zúženie tepien zásobujúcich mozog.

Cieľom liečby je zabránenie vzniku CMP spočívajúcom v spriechodnení zúženej krčnej tepny.

Výkon je v miestnom znecitlivení obvykle s vpichom do stehennej tepny v slabine. Po vyšetrení tepien zásobujúcich mozog sa roztiahne zúžené miesto pomocou balóniku a kovovej výstuže – stentu. Rizikom výkonu je uvoľnenie časti aterosklerotického plátu a jeho vniknutie do mozgových tepien. Na zníženie rizika tejto komplikácie sa do tepny najprv zavedie ochranný filter, ktorý sa po výkone odstráni.