Operačné výkony

  • Angioplastika - otvorenie zúžení, resp. uzáverov cievy ich roztiahnutím s použitím balónika pod röntgenovou kontrolou.
  • Implantácia stentu - liečba umožňujúca dlhšiu priechodnosť balónikom otvorených zúžení, resp. uzáverov ciev s použitím kovovej výstuže (stentu), ktorá zostane v tele.
  • Implantácia stentgraftu - liečba najčastejšie používaná pri endovaskulárnej liečbe aneuryziem a pri ochoreniach aorty. Spočíva v zavedení protézy zloženej zo stentu pokrytého nepriepustnou tkaninou (stentgraftu) do tela pacienta.
  • Mechanická trombektómia - je mechanické odstránenie krvnej zrazeniny pomocou rôznych pomôcok, od odsatia z cievy širokým katétrom, cez mechanickú fragmentáciu až po vákuové odsatie trombotického materiálu.
  • Lokálna trombolýza – spriechodnenie cievneho uzáveru podávaním farmakologických preparátov katétrom priamo do miesta zrazeniny.
  • Embolizácia - uzáver ciev pomocou dočasných alebo trvalých embolizačných materiálov. Embolizačným materiálom môžu byť častice s veľkosťou desiatok až stoviek mikrometra, tkanivové lepidlá alebo platinové špirály. Používa sa pri širokej škále ochorení ako krvácania, nádory a cievne malformácie.