Pripravte sa na hospitalizáciu

Pokyny pre pacientov, ktorí majú objednané AG vyšetrenie (coiling, stenting, DSA mozgu) a majú objednanú hospitalizáciu na NCH oddelení.

Pacienti sú pred neurointervenciami hospitalizovaný na Neurochirurgickom oddelení. Pred hospitalizáciou je potrebné  vyšetriť krv na krvnú skupinu v našom zdravotníckom zariadení 2 krát.

Prvý termín odberu krvi si dohodnite na NCH amb. tel.. č. 043/42030 441, druhý termín odberu bude realizovaný pri príjme na oddelenie.

Pred hospitalizáciou za účelom plánovaného endovaskulárneho ošetrenia si u svojho ošetrujúceho (obvodného) lekára dajte urobiť nasledovné vyšetrenia:

  • FW, KO + diff, Quick,TRČ, FBG, moč chem. + sed, glykémia (u diabetikov profil), kys. močová, kreatitín, bielkoviny, cholesterol, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, TPHA – nie staršie ako 3 týždne pred nástupom na hospitalizáciu!
  • Odber CRP – nie starší ako 1 týždeň  pred nástupom na hospitalizáciu!
  • Rtg hrudníka – má platnosť 3 mesiace
  • EKG a interné predoperačné vyšetrenie pred celkovou anestéziou
  • Anesteziologické predoperačné vyšetrenie – na toto vyšetrenie odošle pacienta jeho ošetrujúci lekár. Anesteziologické vyšetrenie má platnosť 3 týždne.
  • Na hospitalizáciu sa dostavte v deň objednania (ak je pracovný deň) do 8:00 hod. na neurochirurgickú príjmovú ambulanciu – nový chirurgický pavilón – prízemie, v prípade nedele o 14:00 priamo na lôžkové oddelenie.
  • Prineste si so sebou

Ak Vám bola odporúčaná antiagregačná príprava (clopidogrel napr. Trombex a Anopyrín)je nutné dodržať dávkovanie podľa pokynov intervenčného rádiológa

Nenoste cennosti a väčší obnos peňazí !!!

Telefonický kontakt:       

2 dni pred nástupom je potrebné telefonicky overiť hospitalizáciu na č.t. 043/42030 441.

  • Z výsledkov označených vyšetrení  prosíme urobiť kopie 3x.