Urodynamická ambulancia

Lekár

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Sestry

Mgr. Harceková Gabriela

Na vyšetrenie je potrebné prísť na 8. pavilón, 3. poschodie (Urologické lôžkové oddelenie)

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Utorok 9:00 — 14:00

Objednávanie cez internet

Kliknite na tlačítko Objednať vyšetrenie.

Na objednanie si vyberte dátum a čas, vyplňte prosím meno pacienta a Vaše telefónne číslo. Následne Vám príde SMS kód a po jeho zadaní SMS správa s dátumom a časom objednania. Veríme, že budete s novým systémom objednávania spokojní.

Objednávanie telefonicky

Na telefónnom čísle klientskeho centra UNM 043/4203 994 043/4203 995

Ak idete na vyšetrenie prvý krát prineste si

  • doporučenie od odosielajúceho urológa s krátkou správou – je to nevyhnutná podmienka na vyšetrenie!
  • zdravotnú dokumentáciu: najmä nálezy od urológa, ak máte – tak aj od neurológa, u žien od gynekológa
  • kartičku poistenca - u EU poistenca prosíme kartičku prefotiť

Pri kontrolnom vyšetrení - postačujú výsledky doporučených vyšetrení a predchádzajúce nálezy z našej ambulancie

Príprava na vyšetrenie

  • na vyšetrenie je vhodné prísť 1 hodinu pred stanoveným časom nevymočený (netýka sa pacientov, ktorí majú zavedený katéter, alebo sa samocievkujú) alebo doniesť si so sebou 1 l tekutín na zavodnenie
  • vyšetrenie sa nerealizuje pri akútnom infekte/horúčky, u žien pri menštruácii
  • doniesť si aj vyplnený 24 hodinový Denník močenia 1 deň (od zobudenia po ďalšie zobudenie merať a zapísať každé močenie t.j. množstvo a čas).