Pripravte sa na hospitalizáciu

Pacienti sú v pracovné dni prijímaní medzi 8-9.00 hod cez príjmovú ambulanciu Urologickej kliniky UNM v pavilóne č. 19 tzv. Grossmanov dom - 1. poschodie. Tu budete administratívne prijatí.  Ak potrebujete, vystaví sa vám Potvrdenie o práceneschopnosti. Budova nemá výťah tak v prípade, že ste slabo chodiaci – môže túto administratívnu časť zrealizovať aj Vaša sprevádzajúca osoba. Následne  pôjdete na Urologickú kliniku – pavilón č. 8, tretie poschodie.

Po uložení na oddelenie sú pacienti  vyšetrení prideleným ošetrujúcim lekárom a oboznamení s ďalším diagnosticko - terapeutickým postupom.

Ak by ste ochoreli, alebo zotavovali sa po chorobe - prosíme Vás oznámiť túto skutočnosť telefonicky na tel. č: 043/4203 896  po 13. hodine a dohodnúť si tam zároveň aj nový termín operácie.

Zároveň upozorňujeme pacientov, že naša klinika sa spolupodiela na výučbovom procese Jesseniovej lekárskej fakutly Univerzity Komenského v Martine - súhlas, resp. nesúhlas vyjadrujete podpisom pri príjme.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu, nezabudnite si so sebou vziať

 • občiansky preukaz,
 • kartičku poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu,
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu ( zdravotná karta pacienta ) a popis aj CD z CT, MR, RTG vyšetrení

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať

 • domácu obuv,
 • župan,
 • pyžamo,
 • hygienické potreby

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte

 • veľký finančný obnos,
 • vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch,
 • zlato a iné cennosti.

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry jednotlivých oddelení.

Vo všetkých budovách nemocnice je prísny zákaz fajčenia.

Všeobecné informácie pre ambulantných pacientov

Pred vyšetrením prosíme pacientov:

 • aby sa preukázali platným preukazom poistenca, zmenu poisťovne hláste na ambulancii,
 • aby sa pred vyšetrením preukázali odporučením od svojho všeobecného lekára – neplatí pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov
 • pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov,
 • aby na vyšetrenie nosili zdravotnú dokumentáciu,
 • aby pri vstupe do ambulancie vypli svoj mobilný telefón.