Výskumné projekty

Urologická klinika je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantov UK a  MZ SR.