Využitie vašich darov

Vaše dary budú použité na:

  • podporu zavádzania najnovších diagnostických a liečebných postupov u pacientov;
  • podporu zlepšenia prístrojového vybavenia Urologickej kliniky.