Predoperačné vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne)

  • FW, KO+ dif., kreatinín, Glykémia, AST, ALT, NA, K, CL, Bielkoviny, GMT, Bilirubín celkový,
  • hemokoagulačné  parametre, moč kultivačne,
  • RTG hrudníka opis , nie starší ako 12 mesiacov, u straších pacientov nie starší ako 3 mesiace,
  • Interné predoperačné vyšetrenie,  Anesteziologické predoperačné vyšetrenie a iné odborné vyšetrenie ak pacient má chronické ochorenie,
  • U diabetika kompletnú predoperačnú prípravu,
  • Priniesť snímky, CD, CT ak sú nutné k operačnému zákroku
  • Minimálne 7 dní pred operáciou neužívajte lieky ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi. Sú to napr.: Anopyrín, Clopidogrel, Egitromb, Ipaton, Plavix, Pradaxa, Trombex, Ticlid, Vessel Due, Warfarín, Zyllt, Xarelto a iné.
  • Prípadne – podľa uváženia lekára - musí byť pacient nastavený na liečbu nízkomolekulárnym heparínom.  
  •  ženy v období po menštruácii vysadiť antikoncepciu po dohovore s gynekológom