Operačné výkony

Vykonávame všetky urologické operačné zákroky: endoskopicky, laparoskopicky, perkutánne, ako aj klasickým otvoreným spôsobom.