Pedagogická činnosť

Urologická klinika vykonáva výchovu domácich a zahraničných študentov všeobecného lekárstva v odbore urológia, takisto  vykonáva postgraduálnu výchovu doktorandov v špecializačnom odbore 7.1.7 chirurgia.

Urologická klinika vykonáva predatestačnú prípravu lekárov a špecializačné skúšky  pre atestáciu z odboru urológia a onkológia v urológii.