Návštevné hodiny

Urologická klinika  nemá oficiálne stanovené návštevné hodiny, ale preferujeme využívanie  poobedných hodín  od 14:00 do 18:00 hod na návštevy príbuzných. Neodporučujeme navštevovať pacientov pred skončením rannej vizity, t.j. obyčajne do 10. hod. dopoludnia a ani v neskorších večerných hodinách, teda po 18. hod.

Na pooperačných izbách sú návštevy zakázané.

Treba rešpektovať aj zákaz návštev počas epidemiologického výskytu ochorení v regióne. (napr. pri vyhlásení chrípkovej epidémie).

Návštevné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 14:30 — 17:30
Sobota — Nedeľa 10:00 — 17:30