Kontakty

Prednosta

Sekretariát kliniky

Primár

Vedúca sestra

Dokumentačná pracovníčka - informácie o výsledkoch

Oddelenie 8/3 – informácie o pacientoch

Príjmová ambulancia Grossmanov dom

Operačné sály 8/3: