Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Lekári

MUDr. Alena Szökeová, MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

Sestry

Mgr. Iveta Hidegová

Počet ošetrení za rok: 4500

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok 7:00 — 12:00
12:30 — 15:30
Utorok 7:00 — 13:00
13:30 — 15:30
Streda 7:00 — 11:00
11:00 — 13:00 Ambulancia porúch látkovej premeny a výživy
13:30 — 15:30
Štvrtok 7:00 — 13:00
13:30 — 15:30
Piatok 7:00 — 12:00
12:30 — 15:30

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu hospitalizovaných a ambulantných pediatrických pacientov nielen pre Kliniku detí a dorastu, ale aj pre Neonatologickú kliniku, Kliniku detskej chirurgie, Psychiatrickú kliniku a Detské rehabilitačné oddelenie UNM. Okrem štandardného vyšetrenia máme v starostlivosti pacientov s diabetes mellitus (1. typ, 2. typ, raritné typy), pacientov s dedičnými metabolickými poruchami. Centralizujeme pacientov s deficitom rastového hormónu, pacientov s diabetes mellitus na liečbe inzulínovou pumpou. Realizujeme tiež ultrasonografické vyšetrenie štítnej žľazy.

Čakacia doba na vyšetrenie: 2- 6 týždňov

Spôsob objednávania:  prvovyšetrenia + úvodné odbery krvi  telefonicky na tel. č. 043/4203 367 denne po 13:00 hod., kontrolné vyšetrenie + kontrolné odbery krvi online na www.objednatvysetrenie.sk

Príprava pacienta pred vyšetrením

Komplexné endokrinologické vyšetrenie je zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním, ako sú: poruchy štítnej žľazy a prištítnych teliesok, poruchy výživy, poruchy látkovej výmeny, gynekologické hormonálne poruchy, ochorenia nadobličiek, nadmerné ochlpenie, akné,...

 • K prvému vyšetreniu je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu (alebo výpis z dokumentácie) + výmenný lístok na vyšetrenie  od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca!
 • Pred  laboratórnym vyšetrením je nutné prísť nalačno, dieťa neraňajkuje. Toto sa netýka pacienta s diabetes mellitus.
 • Na metabolické vyšetrenie nutné doniesť 2 vzorky ranného moča pacienta
 • Pacienti na liečbe rastovým hormónom – budú objednaní pri poslednej kontrole, 4x ročne laboratórna kontrola minimálne 6 týždňov pred vyšetrením
 • Pacienti s diabetes mellitus – 2x ročne laboratórna kontrola minimálne 6 týždňov pred vyšetrením
 • U ostatných pacientov časový odstup medzi laboratórnou kontrolou a vyšetrením konzultujte na našej ambulancii telefonicky (043/4203367) denne medzi 13:00 - 14:00 hod.

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii

 • Hodnotenie činnosti štítnej žľazy a príštitných teliesok
 • Vyšetrenie porúch funkcie hypofýzy (nízky alebo vysoký vzrast, predčasná, alebo oneskorená puberta, poruchy menštruácie)
 • Poruchy funkcie kôry i drene nadobličiek (hyper- alebo hypokorticizmus, adrenogenitálny syndróm, feochromocytóm)
 • Poruchy funkcie gonád (vaječníky, semenníky, predčasná puberta, oneskorená poberta) a hirzutizmus (nadmerné ochlpenie)
 • Sonografické vyšetrenie štítnej žľazy

Starostlivosť o pacientov s deficitom rastového hormónu: 

 • komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
 • kontrolné  vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe rastovým hormónom , nácviku práce s perami, na podávanie rastového hormónu

Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu sacharidov:

 • komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
 • kontrolné diabetologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe diabetu, nácviku práce s inzulínovými perami, inzulínovými pumpami a glukomermi
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a režime diabetika

Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu lipidov  (hypolipidémia, hyperlipidémia, dyslipidémia):

 • komplexné  vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu metabolického syndrómu
 • kontrolné vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a diétnom režime

Starostlivosť o pacientov s poruchami príjmu potravy (nadváha, obezita, anorexia, metabolický syndróm) 

Starostlivosť o pacientov s dedičnou metabolickou poruchou:

 • komplexné  vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu dedičných metabolických porúch 
 • kontrolné vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a diétnom režime
 • podávanie špecializovanej parenterálnej liečby ( ERT, SRT)

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii

 • Realizovanie špeciálnych diagnostických testov (nízky alebo vysoký vzrast, predčasná alebo oneskorená puberta)
 • Starostlivosť o pacientov s deficitom rastového hormónu: komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu, edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe rastovým hormónom, nácviku práce s perami, na podávanie rastového hormónu
 • Starostlivosť o pacientov s poruchou metabolizmu sacharidov: komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu, špecializovaná práca s dátami z inzulínových púmp (Carelink, Freestyle libre)
 • Starostlivosť o pacientov s dedičnou metabolickou poruchou: komplexné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu dedičných metabolických porúch, špecializované krvné vyšetrenia, podávanie špecializovanej parenterálnej liečby (ERT, SRT)