Osobnosti

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD UNM
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc
profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD v rokoch 1986 - 2001
prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.
profesor v odbore pediatria
prof. MUDr. Štefan Sršeň, DrSc.
profesor v odbore pediatria, prednosta KDaD v rokoch 1982 - 1986
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
docentka v odbore pediatria, detský endokrinológ
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA
profesor v odbore pediatria, detský alergiológ a imunológ