Ambulancia klinickej alergológie a imunológie

Lekári

Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prim. MUDr. Ján Mikler, PhD., Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MUDr. Janka Vyšehradská

Sestry

Katarína Klčová

Telefón:

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony Poznámka
Pondelok 7:00 — 8:00 odbery
8:00 — 13:00
13:30 — 15:30 MUDr. Janka Vyšehradská
Utorok 7:00 — 8:00 odbery
8:00 — 13:00
13:30 — 15:30 Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Streda 7:00 — 8:00 odbery
8:00 — 13:00
13:30 — 15:30 MUDr. Ján Mikler, PhD.
Štvrtok 7:00 — 8:00 odbery
8:00 — 13:00
13:30 — 15:30 Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Piatok 7:00 — 8:00 odbery
8:00 — 13:00
13:30 — 15:30 MUDr. Ján Mikler, PhD.

Ambulancia zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o imunoalergologických detských pacientov. V stredu a piatok sa ambuluje na prízemí 14. pavilónu KDaD UNM, ostatné dni na 1. poschodí 16. pavilónu- Grossmanov dom.