Detské sonografické laboratórium

Lekári

MUDr. L. Zúbriková, MUDr. Z. Michnová, PhD., MUDr. M. Pršo, PhD., MUDr. A. Szökeová

Sestry

M. Cengelová

Počet ošetrení za rok: 6500

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok 7:00 — 12:30
12:30 — 13:00 obedná prestávka
13:00 — 15:30
Utorok 7:00 — 12:30
12:30 — 13:00 obedná prestávka
13:00 — 15:30
Streda 7:00 — 8:00
8:00 — 10:00 endokrinologická ultrasonografia
10:00 — 12:30
12:30 — 13:00 obedná prestávka
13:00 — 15:30 endokrinologická ultrasonografia
Štvrtok 7:00 — 12:30
12:30 — 13:00 obedná prestávka
13:00 — 15:30
Piatok 7:00 — 12:30
12:30 — 13:00 obedná prestávka
13:00 — 15:30

Laboratórium poskytuje komplexnú ultrasonografickú diagnostiku hospitalizovaných a ambulantných pediatrických pacientov nielen pre Kliniku detí a dorastu, ale aj pre Neonatologickú kliniku, Kliniku detskej chirurgie, Psychiatrickú kliniku a Detské rehabilitačné oddelenie UNM. Okrem štandardného ultrasonografického vyšetrenia realizujeme tiež ultrasonografické vyšetrenie po podaní kontrastnej látky (kontrastná ultrasonografia) a elastometrické vyšetrenie.

Čakacia doba na vyšetrenie: 4-6 týždňov

Spôsob objednávania: telefonicky na tel. č. 043/4203 137 denne po 13:00

Príprava pacienta na vyšetrenie:

 • K vyšetreniu je potrebný sprievodný lístok od odosielajúceho lekára spolu s preukazom poistenca!
 • Pred sonografickým vyšetrením brucha a portálneho riečiska je nutné prísť nalačno, dieťa neraňajkuje.
 • Pred sonografickým vyšetrením dojčiat na gastroezogágový reflux (GER) je dieťa tesne pred vyšetrením nakŕmené nezahustenou mliečnou formulou.
 • Pred sonografickým vyšetrením obličiek a urotraktu je potrebné, aby bolo dieťa dostatočne zavodnené. Dieťa pred vyšetrením priebežne popíja tekutiny a nemočí. Dieťa nemusí byť nalačno, pokiaľ ide len o samostatné vyšetrenie obličiek a močových ciest. 
 • Ostatné sonografické výkony nevyžadujú špeciálnu prípravu pred vyšetrením.

Zoznam výkonov realizovaných v našej ambulancii:

 • Ultrasonografické vyšetrenie hlavičky novorodenca a dojčaťa- transkraniálne USG vyšetrenie mozgového tkaniva, dopplerovské vyšetrenie intrakraniálnych úsekov mozgových ciev, USG vyšetrenie kraniosynostóz
 • Ultrasonografické vyšetrenie mäkkých častí krku- štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy, regionálne lymfatické uzliny
 • Ultrasonografické vyšetrenie hrudníka- týmus, pľúcny parenchým, hrudné kolekcie
 • Ultrasonografické vyšetrenie brucha- pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne lymfatické uzliny, aorta, chorobne zmenené časti tráviacej trubice a podbruška, vyšetrenie gastroezofágového refluxu (GER) u dojčiat, vyšetrenie pri podozrení na pylorostenózu, kvantitatívne vyšetrenie stukovatenia pečene
 • Ultrasonografické vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy
 • Ultrasonografické vyšetrenie mieška, semenníkov a nadsemenníkov
 • Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov, pazúch a regionálnych lymfatických uzlín
 • Ultrasonografické vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
 • Ultrasonografické duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW Dopplera v oblasti portálneho systému a renálnych ciev
 • Ultrasonografické vyšetrenie po podaní ultrazvukovej kontrastnej látky
 • Ultrasonografické elastografické vyšetrenie pečene a štítnej žľazy

Vysokošpecializované výkony v našej ambulancii:

V rámci detskej sonografickej ambulancie sa realizuje kompletná ultrasonografická diagnostika hospitalizovaných a ambulantných detských pacientov. 7.3.2017 bola na našej klinike predstavovaná nová ultrasonografická neinvazívna diagnostická metóda stanovovania stupňa pečeňovej fibrózy. Nazýva sa real-time tkanivová elastografia. Prostredníctvom ultrasonografického prístroja so špeciálnym softvérom je v reálnom čase zobrazovaný farebný histogram, z ktorého je pomocou algoritmu vypočítaná hodnota pečeňovej elasticity. Čím je teda fibróza pokročilejšia, tým je vyššia aj tuhosť pečene a teda nižšia elasticita. Hodnota elasticity pečene je udávaná v arbitrálnych jednotkách, výsledok potom môžeme zaradiť do príslušného intervalu, určujúceho stupeň fibrózy pečene. Táto metóda ešte nie je používaná v bežnej rutinnej praxi avšak jej prínos by mohol spočívať v možnosti vyhnutiu sa biopsii pečene.

Naša ambulancia ako zatiaľ jediné pracovisko na Slovensku vyšetruje od roku 2017 detských pacientov pomocou kontrastnej ultrasonografie. Po podaní kontrastnej látky do cievneho systému pacienta je ultrasonograficky hodnotený charakter sýtenia ložiska kontrastnou látkou. Toto vyšetrenie trvá len niekoľko minút, jeho výťažnosť je niektorými lekármi porovnávaná s výťažnosťou CT vyšetrenia pričom dieťa nie je vystavované radiačnému žiareniu, kontrastné látky majú minimum nežiadúcich účinkov a nezaťažujú obličky ani pečeň. V ambulancii sa venujeme najmä diferenciálnej diagnostike pečeňových ložísk, v blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť túto diagnostiku aj do oblasti pediatrickej urológie a nefrológie za účelom diagnostiky vezikoureterálnehorefluxu.

Pomocou špeciálneho ultrasonografického softvérového vybavenia hodnotíme v našej ambulancii stupeň stukovatenia (steatózy) pečene. V priebehu vyšetrenia získavame v reálnom čase informácie o závažnosti steatózy a pri kontrolnom vyšetrení môžeme posúdiť efekt terapie, prípadne zhodnotiť progresiu či regresiu ochorenia. Ultrasonografické hodnotenie pečeňovej steatózy má viacero výhod. Ide o neinvazívne, bezbolestné vyšetrenie trvajúce rádovo minúty, výsledok je stanovený ihneď bez potreby celkovej anestézie a rizika sprievodných komplikácií. Stupeň steatózy je určený na základe hepatorenálneho indexu (z angl. Hepato-Renal Index, HRI). S rastúcou hodnotou HRI sa zvyšuje stupeň stukovatenia pečene.