Liečba

Klinika detí a dorastu zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru pediatria. Okrem toho je vysoko-špecializovaná na oblasť diagnostiky a terapie

  • v intenzívnej starostlivosti so zvozom na seba,
  • diabetes mellitus u detí a jeho komplikácii (diabetická autonómna neuropatia),centrum pre indikáciu a zavádzanie inzulínových púmp s využitím kontinuálneho glukometra, diagnostika a liečba porúch metabolizmu tukov
  • pneumologických ochorení – vrátane fibroskopickej diagnostiky, BAL, a torakoskopickej biopsie
  • imunologických (autoimunitných, imunodeficitných) a alergologických ochorení,
  • gastroenterologických ochorení – fibroskopická diagnostika, 24 hodinová pH metria, centrum pre liečbu chronických hepatitíd a biologickú liečbu
  • reaumatologických ochorení v detskom veku, centrum pre biologickú liečbu
  • nefrologických ochorení – vrátane chronickej dialyzačnej liečby.

V Ambulancii pre aplikáciu biologickej liečby, nachádzajúcej sa na 1. poschodí 14. pavilónu Kliniky detí a dorastu UNM, je podávaná biologická liečba pediatrickým pacientom, dispenzarizovaným v detskej imunoalergologickej, gastroenterologickej a reumatologickej ambulancii KDaD UNM.