Pneumoonkologická ambulancia

Lekári

MUDr. Iveta Kulišková

Sestry

Bc. Jana Gordíková
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:00 — 7:30 odber krvi
7:30 — 12:00 ordinácia

Zabezpečuje diagnostiku a liečbu v odbore klinická onkológia pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Táto ambulancia sa venuje liečbe nádorových ochorení dolných dýchacích orgánov a zostavuje plán cytostatickej liečby. Podieľa sa na kontrole a sledovaní pacientov po rádioterapii a chirurgickej liečbe. Spolupracuje s poliklinickým oddelením v oblasti dispenzárnej starostlivosti onkologických pacientov.