Ambulancia kliniky telovýchovného lekárstva

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok 7:00 — 11:00
Utorok 7:00 — 11:30
Streda 7:00 — 11:30
12:00 — 14:00
Štvrtok 7:00 — 11:30
Piatok 7:00 — 11:30

Klinika telovýchovného lekárstva a ambulancia sa nachádza v UNM v Martine, pavilón č. 19 Grossmannov dom

Objednávanie vyšetrení

Osobne alebo na tel: 043/4281 066, 043/4203 280, 0905 448 367

Cenník výkonov

Prvá základná prehliadka pre dospelých 1x ročne : 58,75 Euro
Preventívna prehliadka pre deti do 18 rokov veku 1x ročne: 15,14 Euro