Oznamy

TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKA  STAROSTLIVOSŤ  O KLIENTA/ŠPORTOVCA

Manuál odporúčaní a postupov na telovýchovno-lekárske (TVL) vyšetrenie  pre objednávajúcich sa na TVL vyšetrenie na Kliniku telovýchovného lekárstva (KTL) JLF UK a UNM  Martin

POKYNY PRE KLIENTOV/ŠPORTOVCOV pre vyšetrenie na KTL  JLF  UK a UNM  MARTIN

OBJEDNÁVANIE SA NA TVL VYŠETRENIE:

  • telefonicky č.t.:  043/4281066, 043/4203280, 0905448367
  • osobne  na KTL  JLF  UK a UNM  Martin (pavilón č. 19  tzv. Grossmanov dom, 1. poschodie)
  • Klienti pri objednaní oznámia, či sú držiteľmi Jánskeho plakety, alebo sú zamestnanci UNM, alebo či sú vrcholoví alebo talentovaní športovci.
  • Klienti budú zapísaní do objednávkovej knihy na presný dátum a čas vyšetrenie.

 

Klient príde na vyšetrenie  na KTL JLF UK a UNM  MARTIN 

  • podľa objednania (dátum a čas)
  • zdravý (chorý len na konzultáciu)
  • najedený (u toho, kto je objednaný aj na vyšetrenie krvi, nalačno, po odbere sa naje)
  • prinesie si kompletnú zdravotnú dokumentáciou od svojho všeobecného lekára, ktorá je súčasťou TVL vyšetrenia, kartičku poistenca (klienti do 18 rokov), športovú obuv, uterák, (jedlo a pitie podľa potreby)
  • klient do 18 rokov príde na vyšetrenie  so zákonným zástupcom

 

Pri preradení do vyššej vekovej kategórie  je potrebné priniesť so sebou tlačivo požadované príslušným športovým zväzom.

 

CENNÍK  TVL  VYŠETRENÍ  NA  KTL  JLF UK a UNM MARTIN

Klient/športovec nad 18 rokov     amatér                                             58,75  Euro  s DPH

Klient/športovec nad 18 rokov     vrcholový/profesionálny                  67,00  Euro  s DPH

Klient/športovec  do 18 rokov      amatér registrovaný                       15,14  Eura   s DPH

Klient/športovec  do 18 rokov      talentovaný                                   23,40  Eura  s DPH

  

Cenník jednotlivých TVL výkonov (len pre prípady realizácie vybraných výkonov)

- kompletné základné vyšetrenie        výkon: 60        body: 350     cena:   11,55 Eura

- kontrolne vyšetrenie                                  63                200                       6,60

- EKG + BE                                               5708               750                     24,75

- EKG  12 zvodové                                    5702               550                    18,15

- spirometrické vyšetrenie                        5766                500                    16,50

- vyšetrenie moču                                     3525                  50                      1,65

- aplikácia liečiv                                          253                 100                      3,30

- lekárska správa                                       75a                                              5,94

- konzultácia o zdravotnom  stave              8                      250                     8,25

 

Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou TVL vyšetrenia,sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, sú hradené priamo klientom/športovcom v pokladni UNM podľa uvedeného cenníka výkonov.

Na základe zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna TVL prehliadka poistenca  registrovaného  v organizovanom športe vo veku do 18 rokov  v sume 7,57 Eura na základe potvrdenia o absolvovaní preventívnej prehliadky  a zaplatení prehliadky .

 

VEDÚCI ZAMESTNANCI a ORDINAČNÉ  HODINY - ambulancia KTL  JLF UK a UNM MARTIN


Prednosta KTL JLF UK a UNM Martin: Prof. MUDr. Meško Dušan, PhD.

Zástupca prednostu KTL:  MUDr. Repiščáková Eva

Zdravotná  sestra: Dipl. sestra   Jesenská  Iveta

 

Ordinačné hodiny

Pondelok:   7,00 – 11,30   ambulancia               12,00  -  15,00  administratíva

Utorok:        7,00 -  11,30   ambulancia               12,00 – 15,00   administratíva

Streda:        7,00  -  11,30  ambulancia               12,00  -  14,00  ambulancia                 14,00-15,00 administratíva

Štvrtok:       7,00  -  11,30  ambulancia                12,00  -  15,00  administratíva

Piatok: 7,00  -  11,30  ambulancia                12,00  -  15,00  administratíva