Pedagogická činnosť

Pedagogickú činnosť pre JLF UK v Martine zabezpečuje
Prof. MUDr. Meško Dušan PhD