Toxikologické laboratórium

Lekári

Ing. Veronika Veselovská, PhD. | RNDr. Ivana Perončíková

Základné informácie

Pracovisko v súčasnosti vykonáva špecializované diagnostické vyšetrenia pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov UNM, ako aj pre pacientov širšieho regiónu. Jednotlivé BET je možné vyšetriť aj pre súkromné spoločnosti, PZS a samoplatcov. Cenové ponuky zasielame na vyžiadanie.

Laboratórne vyšetrenia napomáhajú v diagnostike akútnych a chronických foriem intoxikácií chemickými látkami z pracovného prostredia (toxické kovy, organické rozpúšťadlá, polycyklické aromatické uhľovodíky a iné). Špecializované diagnostické vyšetrenia sa vykonávajú rôznymi analytickými metódami, ktoré poskytujú platné reprodukovateľné výstupy (chromatografické a spektrofotometrické metódy).

Laboratórium vyšetruje i parametre k vybraným metabolickým ochoreniam (porfyrické ochorenia, Wilsonova choroba a pod.).

Poskytované vyšetrenia

Stanovenie Biologický materiálDiagnostická metóda
ArzénAsRM,  HK, ICP -MS
KadmiumCdRM,  HK, ICP -MS
OlovoPbRM,  HK, ICP -MS
OrtuťHgRM,  HK, ICP -MS
ChrómCrRM,  HK,  SICP -MS
NikelNiRM,  HK,  SICP -MS
KobaltCoRM,  HK,  SICP -MS
MeďCuRM,  S, M - 24h.ICP -MS
HliníkAlRM,SICP -MS
MangánMnRM,SICP -MS
SelénSeRM,SICP -MS
ZinokZnRM,SICP -MS
LítiumLiSICP -MS
Kreatinín RMSPH
Koproporfirín III RMSPH
Porfiríny RMOV
Kyselina ð - aminolevulová   RMSPH
Trichlóretanol RMSPH
Kyselina trichlóroctová RMSPH
Kyselina hipurová RMSPH
Fenol RMSPH
Aktivita cholinesterázy HKSPH

Legenda:

ICP-MS – hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou

SPH  spektrofotometria

OV  orientačné vyšetrenie

HK  heparínová krv - 2 kvapky heparínu + 4 ml krvi

RM   ranný moč – 10 ml

M-24h.. diuréza za 24 hodín, uvádza sa v ml

S  - sérum – 2 ml

Stanovenie koncentrácie metanolu a etanolu v destilátoch pomocou plynovej chromatografie s headspace za priamu platbu.