Liečba

Na našej  klinike sa venujeme liečbe  profesionálnych ochorení uvedených v Zozname chorôb z povolania, Príloha č. 1 k zákonu o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.

Najväčší podiel na počte  hlásených chorôb z povolania majú choroby kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín. 

Neuropatie

Syndróm karpálneho tunela. Ochorenie sa rozvíja na základe často sa opakujúcich pohybov v práci alebo pri iných činnostiach. Syndróm sa spravidla vyskytuje u ľudí pracujúcich na montážnych  a šijacích linkách,  na počítači. Závažnosť postihnutia sa zisťuje vyšetrením nervov (EMG). Subjektívne sa prejavuje tŕpnutím a mravenčením  prstov ruky. Častejšie bývajú postihnuté ženy. K ďalším vyvolávajúcim faktorom patrí diabetes  mellitus, ochorenia štítnej žľazy. V liečbe sa používajú  fyzikálno - rehabilitačné procedúry,   protizápalové analgetiká, lieky na uvoľnenie svalov, injekcie kortikoidov aplikovaná do zápästia, znehybnie zápästia špeciálnym fixátorom. V ťažkých prípadoch sa operačne prerušuje zápästné väzivo utláčajúce nerv.

Entezopatie  sú poruchy úponov svalov a šliach, prejavujúce sa patologickými zmenami pri úponoch šliach, väzov a kĺbových púzdier do kostí. Patologicko-anatomickými zmenami sú dystrofie, mikrotrhliny, vytrhávanie Sharpeyských vlákien z kosti, mechanicko iritačný zápal, periostitída, metaplázia, osifikácia. Príčinou entezopatií je akútne alebo chronické preťažovanie, mikrotraumatizácia, stereotypne opakované pohyby a činnosti, zápal svalových úponov, degeneratívne zmeny úponov.

 Najčastejšie lokalizácie entezopatií sú oblasti ramena, lakťa, ruky.

 Entezopatie v oblasti ramena: „Syndróm bolestivého ramena“

 • tendinitída manžety rotátorov, tendinitída dlhej šľachy bicepsu
 • parciálne alebo úplné ruptúry šliach
 • adhezívna kapsulitída: „Zmznuté rameno“

Entezopatie v oblasti lakťa

 • Epicondylitis radialis humeri (radiálna epikondylitída humeru): „Syndróm tenisového lakťa“ je bolestivý stav vonkajšej strany lakťového kĺbu. Toto ochorenie je spôsobené  zápalovou reakciou úponu šliach svalov predlaktia, ktoré ohýbajú zápästie a ruku smerom nahor /extenzory/. Epikondyl je kostný výbežok ramennej kosti, ktorý sa dá dobre nahmatať na vonkajšej aj vnútornej strane lakťa. Na toto miesto sa upínajú svaly predlaktia.
 • Epicondylitis ulnaris humeri ( ulnárna epikondylitída humeru ):  „Golfový lakeť“- prejavuje sa bolestivosťou na vnútornej časti lakťového kĺbu.

Profesionálna choroba z vibrácií

Ochorenie ciev, nervov, svalov, kostí a kĺbov horných končatín (výnimočne dolných končatín), ktoré vzniká následkom dlhotrvajúceho lokálneho pôsobenia vibrácií na horné končatiny.

Príklady rizikovej práce:

 • Práca s pneumatickými ručne ovládanými nástrojmi - elektrickými  vŕtačkami a brúskami, práca  na stojanových  brúskach
 • Práca s motorovými pílami
 • Ručné opracovanie dreva frézou
 • vyrovnávanie plechov (aj ručným kladivom)
 • Práce s ponornými  vibrátormi, napr. v stavebníctve
 • Práca na mobilných ťažkých  banských, stavebných strojoch (buldozéry, niektoré traktory a pod)