Osobnosti

doc.MUDr. Oto Osina PhD.
prednosta kliniky
MUDr. Zdenka Matušková
zástupca prednostu
Mgr. Ivana Bartošová dipl.s.
vedúca sestra