Diagnostika

Základné diagnostické postupy na KPLaT:

Vyšetrovacími postupmi pri diagnostike  chorôb z povolania sú získané informácie od pacienta, zo zdravotnej dokumentácie, z pracovného prostredia - posudok z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Dôležité pre diagnostiku  sú konziliárne vyšetrenia: ortopedické, neurologické, psychologické, EMG a vyšetrovacie zobrazovacie techniky ako RTG, CT, NMRI.