Pripravte sa na hospitalizáciu

Zabezpečujeme 24 hodinovú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov. Lôžková časť kliniky sa zaoberá diagnostikou, liečbou a edukáciou  pacientov. Pacienti sú hospitalizovaní na doporučenie  lekára PZS,ambulantného lekára KPLaT, dispenzarizovaní pacienti. Každú hospitalizáciu schvaľuje poisťovňa pacienta.

Vážená pani, Vážený pán,
v prípade, že budete hospitalizovaná(ý) na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie UNM v Martine, prosíme Vás dostavte sa v deň prijatia do príjmovej ambulancie kliniky okolo 9:00 hod.
So sebou si prineste:

  • originálne balenia liekov, ktoré pravidelne užívate,zoznam aktuálne  užívaných liekov
  • lieky, ktoré pravidelne užívate, ráno pred hospitalizáciou nevynechávajte
  • osobné a hygienické potreby (domácu obuv, pyžamo,mydlo, uterák, zubná kefka, zubná pasta, toaletný papier a pod.)
  • zdravotnú dokumentáciu  s výsledkami vyšetrení, staršie záznamy o svojom ochorení, kópie lekárskych prepúšťacích správ,vrátane RTG snímok
  • röntgenové snímky z posledných vyšetrení, CT vyšetrení, NMRI výšetrení
  • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom 
  • platný občiansky preukaz a preukaz poistenca,poistenci „EÚ“ – prineste so sebou kópiu karty poistenca
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o invalidite, resp. obmedzení pracovnej schopnosti
  • pripravte si prehľad zamestnaní - kde, ako dlho, v ktorých rokoch  ste na jednotlivých pracoviskách pracovali
  • Ak v dobe plánovanej hospitalizácie trpíte akútnym ochorením /dýchacích ciest, močových ciest, tráviaceho traktu/,  kontaktujte nás telefonicky na č. 043/4203803. Po dohovore Vás preobjednáme na iný termín.

Môžete si so sebou priniesť : svoj príbor, mobilný telefón, knihu, časopisy a pod. Mobilný telefón sa nesmie používať  na rádiologickej klinike, na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Čo si radšej nevziať

Väčšie množstvo peňazí, šperky, cennosti, kreditné karty, drahú elektroniku.

Nemocnica ručí za odložené veci, ktoré sa obvykle prinášajú do nemocnice. Nepočítajte s tým, že zdravotnícke zariadenie prevezme zodpovednosť za vyššie sumy peňazí a za cennosti, pokiaľ si ich neodložíte do trezoru k tomu určenému, ktorý sa nachádza mimo kliniky – v pokladni UNM.

Vo všetkých priestoroch kliniky a celej nemocnice je zákaz fajčenia!

Každý pacient po prepustení obdrží edukačné materiály zamerané na základné ochorenie a telefonický kontakt na lekára.