Ambulancia PZS

vedúci tímu PZS

MUDr. Mikolajčíková

ďalší lekári

MUDr. Zdenka Matušková

Sestry

Mgr. Ivana Bartošová dipl.s.

Počet ošetrení za rok: 710

Pracovná zdravotná služba v UNM Martin

  • Dohliada na faktory pracovného prostredia a stav pracovného prostredia
  • Poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov
  • Dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou
  • V rámci zdravotnej starostlivosti o zamestnancov nastupujúcich do pracovného pomeru v UNM zabezpečuje PZS vakcináciu proti vírusovej hepatitíde. 
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Štvrtok 7:30 — 15:00
Piatok uzatváranie lekárskych posudkov

Informácie pre pacientov

Prosíme pacientov prichádzajúcich na ambulantné vyšetrenie, aby si pripravili:

  • zdravotnú dokumentáciu
  • preukaz poistenca

Zazmluvnené firmy si zamestnancov na pravidelné prehliadky objednávajú telefonicky, mailom alebo zaslaním objednávky, na základe ktorej sa urči termín prehliadky.

Zamestnancov  UNM objednávame zaslaním pozvánky na termín vyšetrenia v rámci pravidelnej prehliadky. Vstupné prehliadky do UNM  objednáva personálne oddelenie.

Ak sa nemôžete v deň objednania dostaviť na ambulantné vyšetrenie  zo zdravotných, rodinných, eventuálne iných dôvodov, oznámte nám to, prosíme Vás, v dostatočnom časovom odstupe telefonicky na čísle 043/4203 803

PZS v UNM poskytuje svoje služby vlastným zamestnancom a zazmluvneným firmám.

V rámci pracovnej zdravotnej služby poskytuje KPLaT v UNM skríningové audiometrické vyšetrenie

Je vyšetrenie sluchu. V našom funkčnom laboratóriu sa robí len orientačné vyšetrenie, ktoré často ruší hluk zvonku (autá, vlak).  Umožňuje v decibeloch vyjadriť zisk sluchu. Audiometria výrazne pomáha a upresňuje bežné audiometrické vyšetrenie. Výsledkom audio vyšetrenia sluchových prahov je audiogram. Vyšetrenie vykonáva špeciálne školená audiometrická sestra. Na audiograme je červená krivka zobrazujúca sluch v pravom uchu a modrá krivka zobrazujúca sluch v ľavom uchu.Špeciálne vyšetrenie vykonáva ORL klinika v odzvučenej kabíne pomocou elektroakustických prístrojov.

  • v miestnosti musí byť kľud, ticho
  • sú povypínané všetky prístroje
  • pacientovi sa nasadia na uši slúchatlá
  • vždy, keď počuje pípnutie, zatlačí tlačítko

Najskôr sa vyšetrí jedno, potom druhé ucho.