Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov

Lekárka

MUDr. Ingrid Krausová

Sestra

Renáta Vigodová

budova Oddelenia lekárskej genetiky UNM (oproti lekárni BEATRIX), Kollárova 4, Martin

email: neonatamb@unm.sk, telefón:043/4203 374

Počet vyšetrení za rok: cca 1500

Zmenu termínu na vyšetrenie volať v čase od 14:00 do 14:30 hod.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok 8:00 — 12:00 ordinácia
12:00 — 12:30 obedná prestávka
12:30 — 14:00 ordinácia
14:00 — 14:45 telefonické konzultácie
Utorok 8:00 — 12:00 ordinácia
12:00 — 12:30 obedná prestávka
12:30 — 14:00 ordinácia
14:00 — 14:45 telefonické konzultácie
Streda 8:00 — 12:00 ordinácia
12:00 — 12:30 obedná prestávka
12:30 — 14:00 ordinácia
14:00 — 14:45 telefonické konzultácie
Štvrtok 8:00 — 12:00 ordinácia
12:00 — 12:30 obedná prestávka
12:30 — 14:00 ordinácia
14:00 — 14:45 telefonické konzultácie

Pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov - budova Oddelenia lekárskej genetiky UNM (oproti lekárni BEATRIX), Kollárova 4, Martin


Ambulancia poskytuje následnú zdravotnú starostlivosť po prepustení do domácej opatery a zvýšený dozor nad vývinom nedonosených a chorých  detí. Zabezpečuje koordináciu komplexnej starostlivosti v súčinnosti so všeobecnými lekármi pre deti a dorast ako aj ďalšími lekármi, špecialistami. Je významným koordinátorom následnej starostlivosti a zdrojom informácií o dlhodobých výsledkoch práce kliniky.

Do ambulancie sú vo veku dvoch až troch mesiacov prvýkrát pozývané všetky pôvodne choré deti hospitalizované na Neonatologickej klinike. Následne sú pacienti sledovaní v pravidelných intervaloch až do veku štyroch – šiestich rokov v závislosti od ich zdravotného stavu.

Bonding

Poskytuje sa všetkým novorodencom, u ktorých si to praje matka v prípade, že to po narodení umožňuje zdravotný stav dieťaťa. Realizuje sa v prípade ak je bezprostredne po narodení zrejmé, že ide o donoseného novorodenca, ktorý má primerané svalové napätie a vykazuje známky dýchania resp.plače. Pokiaľ sa dieťatko narodí cisárskym rezom s celkovou anestéziou,  bonding môže po ošetrení a vyšetrení lekárom neonatológom realizovať otecko na observačnom boxe