Pripravte sa na hospitalizáciu

Informácie rodičom, ktorí majú hospitalizované dieťa na  Neo 3 - Jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov – JVSN a Neo 2 - Jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov - JIS Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

Na JVSN poskytujeme komplexnú intenzívno - resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť nedonoseným, závažne a kriticky chorým novorodencom, na JIS komplexnú intenzívnu a ošetrovateľskú starostlivosť nedonoseným a chorým novorodencov. Ako súčasť perinatologického centra túto starostlivosť poskytujeme novorodencom  z celého regiónu severného Slovenska (Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Trstená, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Prievidza),  chirurgickým novorodencom aj z regiónu Považskej Bystrice a Popradu. V prípade požiadania ju poskytujeme novorodencom  z celého Slovenska. 

Narodenie nedonoseného, alebo ťažko chorého dieťaťa prináša do Vašej rodiny pochopiteľný strach, napätie a neistotu, smútok, sklamanie a bolesť. Strach o zdravie Vášho dieťaťa je vystupňovaný pobytom v cudzom nemocničnom prostredí, pocitom bezmocnosti priamo pomôcť svojmu dieťaťu, odlúčením od najbližšej rodiny a pri dlhších pobytoch často aj zvýšenou ekonomickou záťažou pre rodinu (drahé cestovanie, potreba uvoľnenia zo zamestnania atď.). Jednou zo základných úloh personálu na našom pracovisku je dôsledné poskytovanie informácií, psychická podpora matky a dostatočná komunikácia s rodičmi dieťaťa, ktorá je nevyhnutná na zníženie Vašej neistoty a úzkosti, zlepšenie vzájomnej spolupráce a  vybudovanie pocitu dôvery, že Vaše dieťa je v tomto ťažkom období v správnych rukách.

Určite veľkou a nenahraditeľnou podporou pre dieťa je Vaša prítomnosť pri lôžku. Špecifický hlas, vôňa, dotyk rodičov znamená pre dieťa zaistenie pokoja a komfortu. Podľa stavu dieťaťa Vám personál vysvetlí ako nadviazať kontakt, kedy a na ktoré miesta sa môžete dieťaťa dotýkať. Pomôžeme Vám a budeme Vás nabádať k aktivitám ako sú:

 • držanie dieťaťa v náručí, dotýkanie sa ho (koža na kožu),
 • realizovanie „klokanej“ starostlivosti,
 • prikladanie dieťaťa k prsníku matky,
 • nežné dotýkanie sa dieťaťa, liečebný dotyk,
 • rozprávanie, spievanie alebo čítanie dieťaťu,
 • hojdanie / „čičíkanie“ dieťaťa.

Návštevné hodiny vyhradené len pre rodičov sú  teoreticky neobmedzené

Návštevné hodiny na jednotke intenzívnej starostlivosti sú denne v priestoroch JIS  pre matky v rozsahu 9-20 hod, pre otcov v limitovanom rozsahu  po individuálnom dohovore  (napr. 15–19 hod), v odôvodnených prípadoch sú po dohovore možné výnimky Pre rodičov detí v stave JRSN a JVSN sú návštevy v čase 12 – 20 hod, pre otcov v limitovanom rozsahu  po individuálnom dohovore  (napr. 15–19 hod). Účasť otcov bude v prípade kojenia ostatných matiek upravovaná a riešená individuálne. V čase odovzdávania služieb 17,30 – 18,10 hod je možné požiadať rodičov o opustenie priestoru. Návštevy ďalších príbuzných sú v súlade s predpismi zakázané. 

Pri vstupe na oddelenie  nahláste svoj príchod  sestre, ktorá Vás ďalej usmerní. Vo výnimočných situáciách  sa môže stať, že Vám neumožníme návštevu a odporučíme, aby ste prišli neskôr. Prosím, rešpektujte to. Naše rozhodnutie Vám vždy aktuálne zdôvodníme.

Pri každej návšteve Vášho dieťaťa podľa pokynov personálu v indikovaných prípadoch  používajte respirátor FFP2, nechty na rukách musia byť krátke, nenalakované, odložte si šperky a hodinky, oblečte jednorazový plášť, na ktorom si vyhrniete rukávy až po lakte a vykonajte hygienickú dezinfekciu rúk až po lakte. Postup hygienickej dezinfekcie rúk Vám podrobne vysvetlí službukonajúca sestra. Trvanie Vašej návštevy využite  na uspokojenie  potrieb Vášho dieťaťa, tak, aby to bolo prínosom  pre všetkých. Váš odchod z oddelenia  nahláste službukonajúcej sestre. Nevenujte pozornosť ostatným pacientom ani činnosti personálu, ktorá sa netýka Vášho dieťaťa.  

Pri kontakte s dieťaťom využívajte liečebný dotyk, ktorý spočíva v postupnom priblížení rúk k telu dieťaťa. Ruku zľahka položte na hlavičku, alebo podbruško dieťaťa. Ak je Vaše dieťatko nepokojné, dôležité je zotrvať v pokoji až do ukľudnenia  dieťaťa, nevystavujte ho ďalším stimulom – neprihovárajte sa mu, nehlaďte ho. Odďaľovanie rúk na záver musí byť vždy pozvoľné.

V prípade prebiehajúceho diagnostického a terapeutického výkonu môžete byť požiadaní o prerušenie návštevy.

Počas prebiehajúcej veľkej vizity s prednostom kliniky môžete byť prítomní pri lôžku svojho dieťaťa, ale po pristúpení k ďalšiemu pacientovi, prosíme, opustite miestnosť. Taktiež Vás prosíme o používanie mobilných telefónov mimo priestorov nášho oddelenia, vzhľadom na možnú interferenciu s medicínskymi prístrojmi.

O fotografovaní (bez blesku) a filmovaní dieťaťa dopredu informujte ošetrujúcu sestru.

Počas návštevy svojho dieťaťa venujte všetku pozornosť len jemu, pozorujte a spoznávajte ho, neobzerajte a neporovnávajte svoje dieťa s inými deťmi a rešpektujte odporúčania ošetrovateľského personálu.

Informácie o zdravotnom stave, výsledkoch vyšetrení, liečbe a plánovaných terapeutických postupoch poskytuje ošetrujúci lekár. Ošetrujúca sestra Vás bude informovať o ošetrovateľských postupoch. Službukonajúci lekár  v čase od 15:00 –07:00 hod. Vás bude informovať len pri akútnej zmene zdravotného stavu Vášho dieťaťa.

Telefonické informácie len rodičom poskytujeme prednostne v čase 11:00 – 12:00 hod, pp. počas celého dňa (043/4203 130 – JVSN,  043/4203 296 - JIS). 

Duchovnú službu s možnosťou krstu Vášho dieťaťa v kritickom stave poskytuje rím.-kat. duchovný (043/4203 428, 0908 479 735) alebo diakonka ECAV (0903 406 409).

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti  je rušné miesto, kde sa stretnete s nezvyčajnými zvukmi, pohľadmi a prístrojmi. 

Monitor je zariadenie na sledovanie životne dôležitých telesných funkcií dieťaťa. V prípade zmien sledovaných parametrov monitor reaguje zvukom, ktorým upozorní personál. Pacienti často potrebujú kyslík, ktorý sa podáva cez tvárovú masku, kyslíkové okuliare alebo dýchací prístroj  - ventilátor, ktorý zabezpečuje dýchanie. Podobne ako monitor v prípade zmien sledovaných parametrov reaguje zvukovým signálom, ktorým upozorňuje personál.

Vaše dieťa  môže mať zavedený jeden alebo viacero vnútrožilových vstupov, cez ktoré sa podávajú rôzne lieky a výživa. Ďalšie hadičky pomáhajú odsávať tekutinu alebo vzduch z rôznych dutín tela. Iné merajú teplotu, EKG, saturáciu kyslíka a veľa ďalších parametrov.

Čo potrebuje Vaše dieťaťko?

Pri Vašej prvej návšteve prosíme doneste svojmu dieťaťu balík jednorazových plienok potrebnej veľkosti (Pampers, Fixies, Huggies...), balík vlhkých utierok s obsahom 99% vody, digitálny teplomer do konečníka, kefku na vlásky a upokojujúci cumlík, ktorý je možné sterilizovať pri teplote 121oC .  

Pre predčasne narodené dieťa upokojujúci cumlík  „NUK“ je možné zakúpiť v nemocničnej lekárni pri hlavnom parkovisku („Lekáreň v nemocnici“).

Digitálny teplomer a kefku na vlásky Vám vrátime pri prepustení dieťaťa domov. 


Len čo to zdravotný stav Vášho dieťaťa dovolí, pozveme Vás mamička, aby ste sa po dohovore s ošetrujúcim lekárom a sestrou zúčastňovali na ošetrovaní Vášho dieťaťa. Počas pobytu sa zaučíte v kúpaní, prebaľovaní, kŕmení a v iných ošetrovateľských výkonoch, ktoré sú potrebné u Vášho dieťaťa. Počas noci si ošetrujete a kŕmite svoje dieťa  podľa dohovoru s ošetrujúcou sestrou.

Izby pre sprevádzajúce matky sú k dispozícii na pracovisku kliniky na prvom poschodí. Dojčiace matky majú podľa platných predpisov ubytovanie a celodennú stravu poskytovanú bezplatne.

Ak sa Vaše dieťa narodilo v Martine, vyzdvihnite si jeho rodný list na matrike (Mestský úrad, Vajanského námestie č. 1) a prihláste ho v zdravotnej poisťovni. Preukaz poistenca predložte najneskôr do 60 dní od narodenia.

Ak máte záujem sa osobne rozprávať s prednostom kliniky, zástupcom prednostu o zdravotnom stave dieťaťa alebo s vedúcou sestrou o ošetrovateľských problémoch, prosíme Vás, dopredu informujte ošetrujúceho lekára, aby mohol toto stretnutie dohodnúť.

Počas prvého roku života môže u dieťaťa dôjsť k nepravidelnému dýchaniu, alebo dokonca k zástave dýchania. V niektorých prípadoch zástava súvisí so „ Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat“ – SIDS. Príčiny tohto syndrómu neboli zatiaľ zistené a nie je ich možné vopred diagnostikovať. Pre Váš spokojný spánok Vám ponúkame monitor pre kontrolu dychu dieťaťa, ktorý sníma pohyby dieťaťa, a v prípade, že dôjde k zlyhaniu dýchania, monitor spúšťa zvukový a svetelný signál. Monitor nemôže predchádzať nepravidelnému dychu, či zástave, ale účinne a spoľahlivo kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje Vás v prípade ohrozenia dieťaťa. V prípade Vášho záujmu o monitor, minimálna doba zapožičania je 6 mesiacov za 48.- €. Pokiaľ sa rozhodnete monitor ďalej používať, aj po uplynutí doby zapožičania,  kontaktujte neziskovú organizáciu „Nadácia križovatka“. Ďalšie informácie nájdete na www.nadaciakrizovatka.sk,  www.prevenciasids.sk, www.sewex-babysense.sk

Ak sa Vaše dieťatko narodilo predčasne, ponúkame Vám knihu s kompletnými informáciami o danej problematike „ Narodili sme sa nezrelí ...“ za príspevok 10.- €.

Skutočný príbeh maminy predčasniatka si môžete prečítať v knihe Venované Eme“ za príspevok 7,- €.

Dojčenie a odstriekavanie mlieka

Materské mlieko je tekutinou veľmi komplexnou a svojim zložením zodpovedá potrebám  novorodenca. Je to prirodzený a ničím nenahraditeľný spôsob výživy. Skladba materského mlieka sa mení nielen v priebehu jedného dojčenia, ale aj v priebehu celého laktačného obdobia. Znamená to, že sa prispôsobuje aktuálnym výživovým potrebám dojčeného dieťaťa, čo je veľmi dôležité pre jeho zdravý rast, telesný vývoj a psychické zdravie.

Imunologický prínos materského mlieka je veľmi významný. Materské mlieko obsahuje veľa zložiek s protizápalovým účinkom, ktoré chránia dieťa pred niektorými infekciami. Telesným kontaktom matky a dieťaťa po pôrode sa vytvára vzájomné citové puto. To je veľmi dôležité pre ďalší psychický a sociálny vývoj dieťaťa. Pre nedonosené  alebo choré dieťa je základom výživy materské mlieko, a to najmä vtedy, keď môže byť vypité priamo z prsníka. To však často z rôznych dôvodov nie je možné. V takom prípade môžete  svojmu dieťatku mlieko odstriekavať.

S odsávaním materského mlieka treba začať čo najskôr – ideálne do 2 hodín po pôrode. Odsávanie materského mlieka je potrebné realizovať 8 – 12 krát denne, 15 – 20 minút. Odporúča sa večer tesne pred spaním ešte poslednýkrát odsávať materské mlieko, a potom nerušene relaxovať aspoň 5 hodín. Na podporu odsávania a ľahšie získanie kolostra prvé dni po pôrode má veľký vplyv masáž prsníkov „Plata Rueda“ (uchopenie prsníka dlaňami zhora a zdola - dlane proti sebe a masírovanie tlakom do strán). Samotná masáž zaberie 15 – 20 minút. K udržiavaniu laktácie prispievajú aj rôzne relaxačné techniky ( počúvanie hudby, priloženie vlhkých, teplých obkladov a pod.), ktoré vyvolajú spúšťací (Let- down) reflex, aby odstriekavanie bolo jednoduchšie a mlieko bohatšie na obsah tukov. Manuálne odsávanie materského mlieka je prirodzená, jemnejšia, ľahko použiteľná a veľmi efektívna metóda. Prvé dni po pôrode umožní získať aj menšie množstvo materského mlieka. Materské mlieko môžete skladovať pri izbovej teplote do 3 hodín. Čo najskôr, keď to zdravotný stav Vášho dieťaťa dovolí, bude priložené k prsníku, čo i len na krátku chvíľu. Rozhodujúca je pri tom schopnosť dieťaťa udržiavať si telesnú teplotu, jeho zrelosť, koordinácia dýchacieho, sacieho a prehĺtacieho reflexu. 

Postup pri odstriekavaní materského mlieka

 1. Dôkladne si  umyte ruky mydlom, následne ruky vydezinfikujte dezinfekčným gélom  (dostupné v drogérii, lekárni).
 2. Pripravte si čistú, sterilnú  nádobu.
 3. Priložte si na prsník  teplý, vlhký obklad.
 4. Masírujte prsníky spôsobom „Plata Rueda“ 15 - 20 minút.
 5. Položte palec oproti ukazováku a prostredníku na prsník, 2 – 3 cm od bradavky (prsty tvoria písmeno C). Prsník je tak uložený medzi palcom a ukazovákom/prostredníkom.
 6. Prsty zľahka nadvihnú prsník, palec a ukazovák smerujú vodorovne k hrudníku. Jednoduchým rytmickým pohybom dopredu a uvoľňovaním  získavajte materské mlieko. 
 7. Odsávanie materského mlieka môžete realizovať dvomi spôsobmi: 
  1. 5 minút odsávať prsníky – prestávka – 5 minút odsávať prsníky – prestávka. Tento proces sa odporúča opakovať 3 krát. 
  2. 7 minút odsávať jeden prsník, 7 minút druhý – prestávka – 5 minút jeden prsník, 5 minút druhý – prestávka – 3 minúty jeden prsník, 3 minúty druhý.
 8. Vyhýbajte sa stláčaniu a prehmatávaniu celého prsníka, alebo bradavky – nepomôže to odstriekať mlieko a môže to byť škodlivé.
 9. Verte v svoje schopnosti, pokúste sa byť trpezlivá, uvoľnená, aj keď sa spočiatku mlieko neuvoľňuje.

Odstriekavanie odsávačkou

V prípade, že sa rozhodnete používať odsávačku, je potrebné ju 1 krát denne vysterilizovať. V domácom prostredí varom aspoň 5 minút. Po každom odsatí mlieka odsávačku mechanicky umyte horúcou vodou a nechajte voľne vysušiť.

Uskladnenie materského mlieka

Materské mlieko sa musí skladovať v uzavretom sterilnom sáčku. V chladničke sa môže mlieko skladovať 24 hodín, v mrazničke pri -18°C 1 mesiac.

 1. Odsaté vychladnuté mlieko zmrazujte v sterilných sáčkoch, ktoré si zakúpite v lekárni.
 2. Sterilný sáčok naplňte odsatým mliekom po značku (rysku).  Nikdy nedolievajte odstriekané mlieko na zmrazené mlieko!
 3. Mlieko so stopami krvi alebo také, v ktorom možno predpokladať prítomnosť liekov nevhodných pre dieťa, neuskladňujeme.
 4. Zmrazené mlieko rozmrazujte v chladničke alebo pri izbovej teplote.
 5. Studené mlieko pomaly zohrievajte vo vodnom kúpeli.
 6. Mlieko nezohrievajte v mikrovlnnej rúre ani na sporáku – znehodnotilo by sa.
 7. Prosíme Vás, sáčky s odsatým materským  mliekom označte  samolepkou alebo centrofixkou na sklo priezviskom dieťaťa a dátumom odsatia. (Samolepku  je nutné  nalepiť pred  mrazením!)