Predoperačné vyšetrenia

Všetky operačné výkony, ktoré sa vykonávajú u novorodencov v období krátko po narodení sú operácie akútne a dieťa si v každom prípade vyžaduje intenzívnu starostlivosť.

Pred operáciou je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, preto sú rodičia lekárom podrobne oboznámení o dôvode operačnej liečby aj o predpokladanom priebehu hospitalizácie.

Príprava dieťatka na operáciu sa uskutočňuje vždy počas hospitalizácie. V rámci predoperačnej prípravy je potrebné u každého dieťaťa laboratórne vyšetrenie krvi, ako aj kardiologické a anestéziologické vyšetrenie. Ostatné vyšetrenia sa vykonávajú v závislosti od základnej diagnózy.