Špecializované vyšetrenia

Zdravé deti, ktoré boli narodené v termíne, pred prepustením z nemocnice absolvujú povinné, tzv. skríningové vyšetrenia. Ich cieľom je včasná diagnostika závažných ochorení v čase, keď nemajú žiadne klinické prejavy a vykonanie týchto vyšetrení odporúča vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o niekoľko vyšetrení:

  1. vyšetrenie suchej kvapky krvi na vrodené poruchy metabolizmu, cystickú fibrózu, vrodenú zníženú funkciu štítnej žľazy a vrodenú poruchu funkcie nadobličiek, prípadne aktuálne aj iné skrínované ochorenia. Krv sa odoberá z pätičky dieťaťa vo veku 72 až 96 hodín na špeciálny odberový papierik
  2. vyšetrenie poruchy sluchu pomocou špeciálneho prístroja, ktorý zaznamenáva otoakustické emisie. Vyšetrenie nie je pre dieťa bolestivé a trvá niekoľko minút
  3. vyšetrenie vrodeného zákalu šošovky (kongenitálna katarakta) spočíva vo vyšetrení oftalmoskopom, ktoré tiež nie je pre dieťa bolestivé a trvá niekoľko minút
  4.  vyšetrenie vrodenej dysplázie bedrových kĺbov vykonáva náš lekár a následne ortopéd pomocou ultrazvuku

Okrem uvedených povinných vyšetrení sa u detičiek robí skríning kritických vrodených vývojových chýb srdca pomocou pulznej oxymetrie. Pri vyšetrení sa odmeria pomocou prístroja (pulzného oxymetra) saturácia krvi kyslíkom na pravej ruke a nožičke dieťaťa. Uvedené vyšetrenie s vysokou pravdepodobnosťou vylúči prítomnosť kritickej vrodenej vývojovej chyby srdca, ktorá by vyžadovala neodkladnú liečbu.

Ďalšími vyšetreniami vykonávanými nepovinne u novorodencov sú  ultrazvukové vyšetrenia mozgu a obličiek. V prípade, že má novorodenec žltačku, na orientačné stanovenie jej závažnosti sa používa prístroj na meranie koncentrácie žlčového farbiva neinvazívne, cez kožu dieťaťa.

U detí chorých, predčasne narodených a všetkých, ktoré vyžadujú intenzívnu starostlivosť, sa vykonávajú rôzne vyšetrenia, ktorých cieľom je stanoviť správnu diagnózu a zvoliť najoptimálnejší spôsob liečby dieťaťa. V odôvodnených prípadoch sa vykonávajú aj vyšetrenia röntgenové, ultrazvukové, CT alebo magnetická  rezonancia, v tomto prípade musí byť dieťa v celkovej anestézii.