Kontakty

sekreteriát kliniky
Viera Moncmanová
prednosta kliniky
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
primárka kliniky
prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
docentka kliniky
doc. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.
vedúca sestra kliniky
Mgr. Tatiana Mikitová
úsek fyziologických novorodencov
Neo 1
jednotka intenzívnej starostlivosti
Neo 2
resuscitačné lôžka
Neo 3
pediatrická ambulancia pre rizikových novorodencov
Ambulancia
inšpekčná izba lekárov 1
Izba lekárov 1
inšpekčná izba lekárov 2
Izba lekárov 2