Návštevné hodiny

Návštevy majú povolené len rodičia dieťaťa, počas návštevy môžu dieťatko odfotografovať alebo urobiť video záznam. Kontakt rodičov s dieťatkom závisí predovšetkým od jeho zdravotného stavu, o spôsobe kontaktu vždy v aktuálnom čase rozhoduje ošetrujúca sestra. V každom prípade sa rodičia môžu dieťatka dotýkať, odporúčame takzvaný liečebný dotyk, ktorý spočíva v položení celej dlane na hlavičku dieťatka, hladkanie pôsobí na dieťa rušivo.

Často používaná a rodičmi i deťmi  veľmi obľúbená metóda je „klokankovanie“. Jej princípom je umožnenie kontaktu „koža na kožu“ medzi dieťatkom a jedným z rodičov. Dieťa dostáva okrem dotykových podnetov aj podnety čuchové (cíti známu vôňu), sluchové (počuje známy hlas) i vibračné, ktoré vznikajú pri hovorení a všetky sú pre ďalší vývoj dieťaťa veľmi dôležité. Ako vyzerá klokankovanie v praxi? Sestrička vyberie dieťatko z inkubátora, mamička alebo otecko sedí v kresle a dieťatko má položené v polohe na brušku na obnaženej koži hrudníka. Chrbátik má dieťatko zakrytý dekou. Dieťatko sa v takejto polohe upokojí, je vhodné, ak mamička alebo otecko ticho rozpráva alebo  spieva. Klokankovanie je možné kombinovať s kolísaním alebo so špeciálnou masážou, ktorá je vhodná na stimuláciu dýchania. Všetky ďalšie podrobnosti vysvetlí rodičom ošetrujúca sestra.

Ak sa zdravotný stav dieťaťa stabilizoval, prijíma sa na hospitalizáciu aj matka a starostlivosť o dieťa zabezpečuje s pomocou sestry sama. Počas tejto hospitalizácie sa mamička naučí všetko, čo bude jej dieťatko potrebovať.