Stomická poradňa

účasťou ambulantného úseku kliniky je stomická poradňa, ktorá sa špecializuje na pacientov so stómiou, resp. vývodom tenkého čreva, hrubého čreva a tiež s vývodom močovodu (ileostómia, kolostómia, urostómia). V rámci poradne sú realizované konzultácie, edukácia a praktický nácvik ošetrovania stómie, erudovanej asistencie pri výbere najvhodnejšej pomôcky vrátane organizovanej preskripcie stomických  pomôcok.

Edukačná činnosť stomickej poradne je zameraná na poskytovanie informácií o ošetrovateľskej starostlivosti súvisiacej so založením a ošetrovaním stómie, a to pred operáciou, po operácii v priebehu hospitalizácie a taktiež aj pri prepustení pacienta do domáceho prostredia. Samozrejmosťou je úzka spolupráca s rodinnými príslušníkmi pacienta pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov a úrovne kvality života pacienta so stómiou. Sestry a lekári kliniky aktívne spolupracujú s klubom SLOVILCO, pacientskou organizáciou združujúcou stomikov v rámci celej Slovenskej republiky.

https://www.slovilco.sk/

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 14:00 — 16:00 po predchádzajúcom telefonickom dohovore
Štvrtok 14:00 — 16:00 po predchádzajúcom telefonickom dohovore