Výskumné projekty

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie bola a je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantov UK, MZ SR, VEGA a zahraničných grantov EC

Najvýznamnejšie aktuálne riešené výskumné úlohy:

  • projekt CovClin – projekt zameraný na implementáciu robotickej chirurgie v oblasti urológie, gynekológie a brušnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Martin
  • projekt LISPER – výskum v oblasti zhubných nádorov prsníka, pľúc, hrubého čreva a konečníka. Hlavnými cieľmi projektu sú: zistenie najčastejších genetických zmien u uvedených nádorov, zistenie / stanovenie nových metód na včasnú diagnostiku a sledovanie priebehu daného ochorenia počas liečby (z krvnej vzorky), vývoj umelej inteligencie na hodnotenie histologických vzoriek nádoru, využitie nádorových buniek na testovanie účinnosti nových liečiv proti rakovine – hlavným prínosom projektu je zlepšiť možnosti diagnostiky a liečby zhubných nádorov prsníka, pľúc, hrubého čreva a konečníka na Slovensku. Na základe výsledkov tohoto výskumu bude následne možné zaradiť sa do medzinárodných výskumov daných ochorení.
  • Projekt Chirurgická liečba zhubného nádoru konečníka – projekt zameraný na zlepšenie a skvalitnenie diagnostiky a liečby zhubného nádoru konečníka na Slovensku