Predoperačné vyšetrenia

Vyšetrenia potrebné pred plánovaným operačným zákrokom

  • Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne): KO, FW, KS, Rh faktor + č. vyšetrenia, hemokoagulačné parametre, glykémia, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, bielkoviny + albumín, kreatinín, TPHA, moč chemicky + sediment

  • PCR test nie starší ako 72 hodín

  • RTG hrudníka + popis (nie starší ako 6 mesiacov)

  • EKG

  •  interné vyšetrenie od obvodného lekára, resp. od spádového internistu

  • Anestéziologické vyšetrenie: realizovať v UNM až po internom predoperačnom vyšetrení.

Na anestéziologické vyšetrenie sa objednajte telefonicky na 043/4203 994 a 043/4203 995 alebo Vám bude realizované po prijatí na hospitalizáciu.