Návštevné hodiny

V UNM nie sú striktne dané návštevné hodiny, hospitalizovaných môžu navštíviť príbuzní kedykoľvek, ak to dovoľuje epidemiologická situácia,  avšak prosím zvážte návštevy radšej v popoludňajších hodinách. 

Návštevy by mali rešpektovať zásady návštev pacientov stanovené jednotlivými oddeleniami, preto odporúčame dohodnúť sa s ošetrovateľským personálom v rámci prvej návštevy. Všeobecne neodporúčame navštevovať pacientov pred skončením rannej vizity, obyčajne do 10:00 hod. Tiež neodporúčame návštevy v neskorších večerných hodinách, teda po 18:00 hod.

 Z dôvodu možného ohrozenia zdravia pacientov treba rešpektovať zákaz návštev počas epidemiologického výskytu infekčných ochorení v regióne (chrípka, Covid-19).