Liečba

Spektrum výkonov

Všeobecná brušná chirurgia – klasické a laparoskopické operácie

 • Neodkladné operácie – zápaly, úrazy, črevná nepriechodnosť a pod.

 • Plánované operácie - operácie pruhov, žlčníka, hemoroidov, análnych fisúr, sinus pilonidalis, biopsie lymfatických uzlín a pod.

Viscerálna brušná chirurgia – klasické a laparoskopické operácie

 • Operácie pečene – biopsie, malé aj veľké, anatomické aj neanatomické resekcie pečene pre zhubné aj nezhubné ochorenia (klinovité resekcie, metastazektómie, segmentektómie, bisegmentektómie, sektorektómie, centrálne resekcie, hemihepatektómie), etapové resekcie pečene (ALPPS), rádiofrekvenčné ablácie patologických ložísk, fenestrácie a marsupializácie cýst

 • Operácie žlčových ciest – rekonštrukcie žlčových ciest po iatrogénnych poraneniach, resekcie žlčových ciest pre zhubné aj nezhubné ochorenia, resekcie žlčových ciest pre vrodené vývojové chyby

 • Operácie podžalúdkovej žľazy – biopsie, enukleácie, resekcie podžalúdkovej žľazy pre zhubné aj nezhubné ochorenia (parciálne resekcie, distálne pankreatektómie, pankreatosplenektómie, proximálne duodenopankreatektómie, totálne pankreatektómie, derivačné operácie pseudocýst, derivačné operácie pre chronickú pankreatitídu), transplantácie Lengerhansových ostrovčekov

 • Operácie sleziny – biopsie, fenestrácie a marsupializácie cýst, parciálne (pólové) resekcie, splenektómie

 • Operácie brušnej steny a retroperitonea – biopsie, resekcie a excízie pre zhubné aj nezhubné nádory

 • Operácie žalúdka – antirefluxné operácie, wedge resekcie, parciálne aj totálne gastrektómie pre zhubné aj nezhubné ochorenia

 • Operácie dvanástnika – biopsie, excízie, resekcie pre zhubné aj nezhubné ochorenia

 • Operácie tenkého čreva – bypassové operácie, resekcie pre zhubné aj nezhubné ochorenia (segmentálne resekcie, ileocekálne resekcie...)

 • Operácie hrubého čreva a konečníka – bypassové operácie, resekcie pre zhubné aj nezhubné ochorenia ( ileocekálne resekcie, segmentálne resekcie, pravostranné a ľavostranné hemikolektómie, pravostranné a ľavostranné rozšírené hemikolektómie, resekcie kolon transverzum, resekcie kolon sigmoideum, subtotálne kolektómie, totálne kolektómie, proktokolektómie, predné resekcie rekta, nízke predné resekcie rekta, abdominoperineálne resekcie rekta, extralevátorové abdominoperineálne resekcie, transanálne excízie, transanálne resekcie)

 • Operácie pre endometriózu s postihnutím čriev – shaving, diskoidné resekcie, segmentálne resekcie, predné a nízke predné resekcie rekta

 • Multiviscerálne resekcie

 • Operácie pre hidradenitis suppurativa

Ochorenia žalúdka a bariatrická chirurgia

 • Komplexné operácie pri zhubných aj nezhubných nádoroch (proximálna, subtotálna a totálna gastrektómia, vrátane laparoskopických výkonov), operácie gastrointestinálnych stromálnych tumorov (GIST-ov) a neuroendokrinnych tumorov (NET-ov). Bariatrické operácie. Operácie pre gastroezofageálny reflux (fundoplikacie), operácie hiátovych hernií.

Transplantačná chirurgia

 • Nefrektómie prevažne pre polycystické obličky a zlyhané transplantované obličky
 • Izolované orgánové a multiorgánové odbery
 • Príbuzenské transplantácie obličiek
 • Transplantácie obličiek od post mortem darcu
 • Komplexná chirurgická starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii obličky

Chirurgia prsníka

 • komplexné operácie pre benígne ochorenia  prsníka a pre karcinóm prsníka (lumpektómie, parciálne mastektómie, mastektómie, onkoplastické operácie, rekonštrukčné operácie v spolupráci s plastickým chirurgom).

Robotická chirurgia

 • Operácie hrubého čreva a konečníka