Ambulancia pre ochorenia žalúdka a bariatrická ambulancia

Lekári

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH | MUDr. Michal Hošala, PhD. | MUDr. Lukáš Spevák | MUDr. Ivana Daňová, PhD.

Sestry

Mgr. Janka Kohútová | Marta Balková, dipl. s.
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Utorok 10:00 — 15:00
Streda 10:00 — 15:00

Ambulancia sa nachádza v novej chirurgickej budove (Steinerov pavilón) na prízemí, číslo dverí 46. Na vyšetrenie je potrebné si doniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať kliknutím na objednať vyšetrenie, alebo sa môžete objednať aj prostredníctvom Klientskeho centra UNM na telefónnych číslach: 043/4203 994043/4203 995.

Pred prvotným vyšetrením v našej bariatrickej ambulancii majú byť pacienti vyšetrení v Obezitologickej ambulancii. 

Kontakt na objednanie: tel. 043/4203786 (objednávanie v štvrtok a piatok), email: kardioambulanciamartingmail.com

Na ambulancii realizujeme vyšetrenie pacientov s benígnymi a malígnymi ochoreniami žalúdka, s refluxnou chorobou žalúdka, hiátovou herniou a taktiež vyšetrenia v rámci bariatrickej chirurgie. V rámci bariatrickej chirurgie úzko spolupracujeme s Obezitologickou ambulanciou UNM, ktorá zabezpečuje komplexnú konzervatívnu liečbu obezity, prípravu na bariatrický výkon ako aj dlhodobé odborné sledovanie pacientov po bariatrickom výkone.

Obezita predstavuje civilizačné ochorenie a je príčinou množstva ďalších ochorení, akými sú cukrovka (diabetes mellitus), kardiovaskulárne ochorenia, poruchy pohybového aparátu, zvyšovanie rizika rakoviny, či psychické poruchy. Rovnako limituje pacienta aj v spoločenskom a voľnočasovom uplatnení.
Okrem režimových a dietetických opatrení, ktoré sú často nedostatočne efektívne, je ďalšou z možností liečby chorobnej obezity aj chirurgická liečba, ktorá sa nazýva bariatrická chirurgia.

Členovia bariatrického tímu

Chirurgovia

 • doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
 • MUDr. Michal Hošala, PhD.
 • MUDr. Lukáš Spevák

Metabolický lekár

MUDr. Juraj Krivuš

Lekári obezitologickej ambulancie

 • doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
 • MUDr. Tomáš Bolek, PhD.
 • MUDr. Jakub Jurica
 • MUDr. Boris Focko
 • MUDr. Norbert Nagy
 • MUDr. Zuzana Moravčíková

Psychológovia a psychiatri

 • PhDr. Dana Flešková, PhD.
 • MUDr. et PhDr. Igor Hrtánek, PhD.