Pripravte sa na hospitalizáciu

Informácie pre pacientov objednaných na hospitalizáciu

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu na našej klinike, nezabudnite si so sebou vziať :

 • občiansky preukaz,
 • kartičku poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu,
 • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu),
 • röntgenové snímky z posledných vyšetrení, CD nosiče s vyšetreniami
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať:

 • prezuvky
 • župan
 • pyžamo
 • hygienické potreby
 • uterák
 • nádobka na zubnú protézu

Do nemocnice si môžete priniesť: mobilný telefón, knihu, časopisy a pod. Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na Rádiologickej klinike, na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si NEBERTE:

 • veľkú finančnú hotovosť
 • vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch
 • zlato a iné cennosti
 • živé kvety (z hygienických dôvodov)

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru na oddelení. Informácie Vám poskytne staničná sestra, resp. službukonajúca sestra pri príjme na oddelenie/JIS.

Dôležité!

 • Na hospitalizáciu si nezabudnite priniesť celú zdravotnú dokumentáciu.
 • Na hospitalizáciu si prineste 2 ks elastických ovínadiel (šírka 10 cm)
 • V dokumentácii treba mať vyznačenú liekovú alergiu!
 • V čase operácie musí byť pacient aspoň tri týždne po akútnom infekte.
 • Ženy v období po menštruácii.
 • Lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi je nutné po dohode s lekárom pred operáciou vysadiť.