Ambulancia chronických vírusových hepatitíd

Lekári

MUDr. Dušan Krkoška, PhD.,MBA | MUDr. Eva Mazúchová

Sestry

Danica Mináriková

Plánované odbery biologického materiálu  od 7:00 do 9:00

Telefonické informácie v pracovné dni v čase od 13:00 – 14:00

Mimo ordinačných hodín je možné vyšetrenie po telefonickom dohovore s lekárom.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok 7:00 — 10:00
Utorok 7:00 — 10:00

Ambulancia zabezpečuje

  • komplexnú diferenciálnu diagnostiku chronických vírusových hepatitíd
  • posúdenie vhodnosti liečby, ktorá záleží od typu, štádia a aktivity choroby
  • nastavenie na liečbu a jej manažment
  • sledovanie pacientov počas liečby a jej dispenzarizáciu po jej ukončení

Na vyšetrenie je potrebné priniesť

  • odosielajúci lístok od svojho všeobecného lekára (pri 1. vyšetrení )
  • platný preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu