Pripravte sa na hospitalizáciu

Pacienti sú v pracovné dni prijímaní v doobedňajších hodinách cez príjmovú ambulanciu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNM v pavilóne č. 5 - 1. poschodie.  Tu budete administratívne prijatí.  Ak potrebujete,  vystaví sa vám Potvrdenie o práceneschopnosti. 

Po uložení na oddelenie sú pacienti  vyšetrení prideleným ošetrujúcim lekárom a oboznámení s ďalším diagnosticko - terapeutickým postupom.

Ak by ste ochoreli, alebo zotavovali sa po chorobe - prosíme Vás oznámiť túto skutočnosť telefonicky na 043/4203 707 po 13. hodine.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu, nezabudnite si so sebou vziať

 • občiansky preukaz, 
 • kartičku poistenca, 
 • zdravotnú dokumentáciu, 
 • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu), 
 •  doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom,

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať

 • domácu obuv,
 • župan,
 • pyžamo,
 • hygienické potreby,
 • uterák a osušku.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte

 • veľký finančný obnos,
 • zlato a iné cennosti.

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry na oddelení.

Vo všetkých budovách nemocnice je prísny zákaz fajčenia.

Všeobecné informácie pre ambulantných pacientov

Pred vyšetrením prosíme pacientov:

 • aby sa preukázali platným preukazom poistenca, zmenu poisťovne hláste na ambulancii,
 • aby sa pred vyšetrením preukázali odporučením od svojho všeobecného lekára – neplatí pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov,
 • aby na vyšetrenie nosili zdravotnú dokumentáciu,